એર ઇન્ડિયામાં ભરતી @ www.aiasl.in

એર ઇન્ડિયામાં ભરતી @ www.aiasl.in : શું તમે પણ નોકરીની શોધમાં છો અથવા તમારા પરિવાર કે મિત્ર સર્કલમાં કોઈને નોકરીની જરૂર છે તો અમે તમારા માટે ખુશખબર લઈને આવ્યા છે.

કારણ કે એર ઈન્ડિયાની ગુજરાતમાં વિવિધ પદો પર પરીક્ષા વગર સીધી ભરતી આવી ગઈ છે તો અમારી તમને વિનંતી છે કે આ લેખ ને અંત સુધી જરૂર વાંચજો તથા જેમને નોકરીની ખુબ જરૂર છે તેવા દરેક વ્યક્તિ સુધી આ લેખને શેયર કરજો.

એર ઇન્ડિયામાં ભરતી 2023

સંસ્થાનું નામ એર ઇન્ડિયા
પોસ્ટનું નામ વિવિધ
નોકરીનું સ્થળ ગુજરાત
જાહેરાતની તારીખ 15 ઓક્ટોબર 2023
સત્તાવાર વેબસાઈટ @ www.aiasl.in

એર ઇન્ડિયામાં ભરતી માટે પોસ્ટનું નામ

નોટિફિકેશનમાં જણાવ્યા મુજબ એર ઈન્ડિયા દ્વારા નીચે મુજબની પોસ્ટ પર ભરતી કરવામાં આવી રહી છે.

ડયુટી મેનેજર ડયુટી ઓફિસર
જુનિયર ઓફિસર સિનિયર કસ્ટમર સર્વિસ એક્ષેકયુટીવ
કસ્ટમર સર્વિસ એક્ષેકયુટીવ જુનિયર કસ્ટમર સર્વિસ એક્ષેકયુટીવ
સિનિયર રેમ્પ સર્વિસ એક્ષેકયુટીવ રેમ્પ સર્વિસ એક્ષેકયુટીવ
યુટીલીટી એજન્ટ કમ રેમ્પ ડ્રાઈવર હેન્ડીમેન
હેન્ડીવુમન

એર ઇન્ડિયામાં ભરતી માટે ખાલી જગ્યા

જાહેરાતમાં આપેલ માહિતી અનુસાર એર ઇન્ડિયાની આ ભરતીમાં કુલ 61 જગ્યાઓ પર ભરતી થઈ રહી છે. પોસ્ટ અનુસાર ખાલી જગ્યા તમે જાહેરાતમાં જોઈ શકો છો.

એર ઇન્ડિયામાં ભરતી માટે વયમર્યાદા

એર ઇન્ડિયાની આ ભરતીમાં અરજી કરવા માટે તમામ પોસ્ટની વયમર્યાદા અલગ અલગ નક્કી કરવામાં આવેલ છે જે તમે નીચે મુજબ જોઈ શકો છો. સરકારશ્રીના નિયમો મુજબ અનામત કેટેગરીના ઉમેદવારોને વયમર્યાદામાં છૂટ મળવાપાત્ર રહેશે.

પોસ્ટનું નામ વયમર્યાદા
ડયુટી મેનેજર 55 વર્ષ સુધી
ડયુટી ઓફિસર 50 વર્ષ સુધી
જુનિયર ઓફિસર 28 વર્ષ સુધી
સિનિયર કસ્ટમર સર્વિસ એક્ષેકયુટીવ 35 વર્ષ સુધી
કસ્ટમર સર્વિસ એક્ષેકયુટીવ 28 વર્ષ સુધી
જુનિયર કસ્ટમર સર્વિસ એક્ષેકયુટીવ 28 વર્ષ સુધી
સિનિયર રેમ્પ સર્વિસ એક્ષેકયુટીવ 35 વર્ષ સુધી
રેમ્પ સર્વિસ એક્ષેકયુટીવ 28 વર્ષ સુધી
યુટીલીટી એજન્ટ કમ રેમ્પ ડ્રાઈવર 28 વર્ષ સુધી
હેન્ડીમેન 28 વર્ષ સુધી
હેન્ડીવુમન 28 વર્ષ સુધી

એર ઇન્ડિયામાં ભરતી માટે પસંદગી પ્રક્રિયા

એર ઇન્ડિયાની આ ભરતીમાં લાયક ઉમેદવારની પસંદગી નિયત તારીખે ઇન્ટરવ્યૂ દ્વારા કરવામાં આવશે. વધુમાં તમને જણાવી દઈએ કે ઉમેદવારની પસંદગી કોન્ટ્રાકટ ઉપર કરવામાં આવશે.

એર ઇન્ડિયામાં ભરતી માટે પગારધોરણ

એર ઈન્ડિયાની આ ભરતીમાં પસંદગી પામ્યા બાદ તમને કેટલા રૂપિયા પગાર ચુકવવામાં આવશે તેની માહિતી તમે નીચે આપેલ કોષ્ટકમાં જોઈ શકો છો.

પોસ્ટનું નામ પગારધોરણ
ડયુટી મેનેજર રૂપિયા 45,000
ડયુટી ઓફિસર રૂપિયા 32,200
જુનિયર ઓફિસર રૂપિયા 28,200
સિનિયર કસ્ટમર સર્વિસ એક્ષેકયુટીવ રૂપિયા 24,640
કસ્ટમર સર્વિસ એક્ષેકયુટીવ રૂપિયા 23,640
જુનિયર કસ્ટમર સર્વિસ એક્ષેકયુટીવ રૂપિયા 20,130
સિનિયર રેમ્પ સર્વિસ એક્ષેકયુટીવ રૂપિયા 24,640
રેમ્પ સર્વિસ એક્ષેકયુટીવ રૂપિયા 23,640
યુટીલીટી એજન્ટ કમ રેમ્પ ડ્રાઈવર રૂપિયા 20,130
હેન્ડીમેન રૂપિયા 17,850
હેન્ડીવુમન રૂપિયા 17,850

એર ઇન્ડિયામાં ભરતી માટે લાયકાત

મિત્રો, એર ઇન્ડિયાની આ ભરતીમાં અરજી કરવા માટે તમામ પોસ્ટ માટે શેક્ષણિક લાયકાત 10 પાસ થી લઈ અનુસ્નાતક સુધી તથા અન્ય લાયકાત અલગ અલગ છે જે તમે નીચે આપેલ જાહેરાતની લિંકની મદદથી જોઈ શકો છો.

એર ઇન્ડિયામાં ભરતી માટે જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ

જો તમે અરજી કરવા માંગો છો તો તમારે નીચે મુજબના પુરાવા રજુ કરવાના રહેશે.

 • આધારકાર્ડ / પાનકાર્ડ / ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ
 • અભ્યાસની માર્કશીટ
 • અનુભવનું સર્ટિફિકેટ (જો હોય તો)
 • જાતિનો દાખલો
 • ડિગ્રી
 • ફોટો
 • સહી
 • તથા અન્ય

એર ઇન્ડિયામાં ભરતી માટે ઇન્ટરવ્યૂની તારીખ

મિત્રો, એર ઇન્ડિયાની આ ભરતીમાં તમામ પોસ્ટ માટે ઇન્ટરવ્યૂની તારીખ પોસ્ટ અનુસાર અલગ અલગ છે. ઇન્ટરવ્યૂની તારીખ 30 ઓક્ટોબર, 31 ઓક્ટોબર, 01 નવેમ્બર, 02 નવેમ્બર તથા 03 નવેમ્બર સુધી સવારે 9:30 કલાક થી લઇ બપોરે 12:30 કલાક સુધી છે. કઈ પોસ્ટનું ઇન્ટરવ્યૂ કઈ તારીખે લેવાશે તેની માહિતી તમે જાહેરાતમાં જોઈ શકો છો.

એર ઇન્ડિયામાં ભરતી માટે ઇન્ટરવ્યુનું સ્થળ

એર ઇન્ડિયાની આ ભરતીમાં ઇન્ટરવ્યૂ સ્થળનું સરનામું – એન્જિનિયરિંગ એન્ડ મેન્ટેનન્સ વર્કશોપ, રાજકોટ આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટની સામે, હિરાસર, રાજકોટ, ગુજરાત – 363520 છે.

એર ઇન્ડિયામાં ભરતી માટે અરજી ફી

એર ઇન્ડિયાની ભરતીમાં અરજી કરવા માટે એસ.સી/એસ.ટી, દિવ્યાંગ, મહિલા તથા પૂર્વ સૈનિક ઉમેદવારો માટે અરજી ફી નિઃશુલ્ક રહેશે આ સિવાય જનરલ તથા ઓ.બી.સી કેટેગરીના ઉમેદવારોએ અરજી ફી પેટે રૂપિયા 500 ચૂકવવાના રહેશે.

એર ઇન્ડિયામાં ભરતી માટે મહત્વની તારીખ

આ ભરતીની નોટિફિકેશન એર ઈન્ડિયા દ્વારા 15 ઓક્ટોબર 2023 ના રોજ બહાર પાડવામાં આવી હતી. અને આ ભરતીમાં ઓનલાઈન કે ઓફલાઇન કોઈપણ માધ્યમથી ફોર્મ ભરવાના રહેતા નથી પરંતુ નોકરી મેળવવા ઇચ્છુક ઉમેદવારે ઇન્ટરવ્યૂની તારીખે ઇન્ટરવ્યૂ સ્થળે રૂબરૂ હાજર રહેવાનું રહેશે.

એર ઇન્ડિયામાં ભરતી માટે અરજી કઈ રીતે કરવી?

 • સૌ પ્રથમ નીચે આપેલી લિન્કની મદદથી જાહેરાત ડાઉનલોડ કરો અને અરજી કરવા માટે તમે યોગ્ય છો કે નહિ તે ચેક કરો.
 • હવે એર ઇન્ડિયાની સત્તવાર વેબસાઈટ @ www.aiasl.in વિઝીટ કરો અને અહીંથી અરજી ફોર્મ ડાઉનલોડ કરો. આ અરજી ફોર્મ તમને જાહેરાતની અંદર જોવા મળશે.
 • આ અરજી ફોર્મની પ્રિન્ટ કાઢી લો અને તેની અંદર તમારી તમામ વિગતો ભરી દો તથા તેની સાથે તમામ જરૂરી દસ્તાવેજો અને પ્રમાણપત્રોની નકલ જોડી દો.
 • હવે આ તમામ કાગળો લઈ ઇન્ટરવ્યૂની તારીખે ઇન્ટરવ્યૂ સ્થળે હાજર રહો.
 • આ રીતે તમે આ ભરતીમાં અરજી કરી શકો છો.

નોંધ : અરજદારોને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે તેઓ અરજી કરતા પહેલા અધિકૃત સૂચના ધ્યાનપૂર્વક વાંચે. આ પોસ્ટમાં ફક્ત માહિતી જણાવવામાં આવી છે વધુ માહિતી માટે સત્તાવાર વેબસાઈટની મુલાકત લઈ શકો છો અને અન્ય કોઈ સમસ્યા માટે નીચે “ Comment ” કરો.

Important Link

નોકરીની જાહેરાત માટે અહીં ક્લિક કરો
અરજી કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો
સત્તાવાર વેબસાઈટ અહીં ક્લિક કરો
વધુ માહિતી માટે અહીં ક્લિક કરો

આ પણ વાંચો,

આરોગ્ય વિભાગ વલસાડમાં ભરતી

12 પાસ માટે ગુજરાતમાં સરકારી નોકરી

રાષ્ટ્રીય તકનીકી તાલીમ સંસ્થામાં ભરતી

ભારતીય સેનામાં ભરતી

આરોગ્ય વિભાગ મહેસાણામાં ભરતી

Conclusion

આ લેખ દ્વારા, અમે તમને એર ઇન્ડિયામાં ભરતી @ www.aiasl.in સંબંધિત તમામ મહત્વપૂર્ણ માહિતી પ્રદાન કરી છે. જો તમને હજુ પણ કોઈપણ પ્રકારની સમસ્યાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો હોય તો તમે કોમેન્ટ બોક્સ માં કોમેન્ટ કરી,સંપર્ક કરો અમે તમારી સમસ્યાનો ઉકેલ આપીશું.

આવી બીજી યોજના અને શૈક્ષણિક અપડેટ્સ માટે અમારી સાથે જોડાયેલા રહો. અમારી તમામ પોસ્ટ્સની સૂચના મેળવવા માટે અમારા WhatsApp ગ્રુપ સાથે જોડાઓ.

!! Gujuonline.in ની મુલાકાત લેવા બદલ આભાર !!

About Author : Pratham Ahir
Contact Email : [email protected]
Notice :
અમારા લેખનું લખાણ કોપી કરતા પહેલા અમારી લેખિત મંજુરી લેવી જરૂરી છે.

Hello Readers, GujjuOnline.in is a private website and don’t represent any government entity, organizations or department. Whatever information we shared here is gathered from various Gujarat government’s official website and news papers and other websites. We also cross verify the job when we post any job but do always cross verify the job vacancy by yourself to prevent fraudulent happening in the name of job.

Leave a Comment