Recruitment in State Bank of India

સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયામાં ભરતી, છેલ્લી તારીખ : 21-10-2023

સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયામાં ભરતી @ sbi.co.in : SBI SO ખાલી જગ્યા 2023 ની નિમણૂક માટે 16.09.2023 ના રોજ નવી ભરતીની સૂચના જાહેર કરી છે. SBI દ્વારા ભરવાની એકંદરે 439 ખાલી જગ્યાઓ અને પોસ્ટ મુજબની ખાલી જગ્યાઓની વિગતો સ્પષ્ટપણે આપવામાં આવી છે.