કેન્દ્રીય ઔદ્યોગિક સુરક્ષા દળમાં ભરતી, છેલ્લી તારીખ : 28-10-2028

કેન્દ્રીય ઔદ્યોગિક સુરક્ષા દળમાં ભરતી @ www.cisf.gov.in : શું તમે પણ નોકરીની શોધમાં છો અથવા તમારા પરિવાર કે મિત્ર સર્કલમાં કોઈને નોકરીની જરૂર છે તો અમે તમારા માટે ખુશખબર લઈને આવ્યા છે.

કારણ કે કેન્દ્રીય ઔદ્યોગિક સુરક્ષા દળમાં હેડ કોન્સ્ટેબલની 215+જગ્યાઓ પર ભરતી આવી ગઈ છે તો અમારી તમને વિનંતી છે કે આ લેખ ને અંત સુધી જરૂર વાંચજો તથા જેમને નોકરીની ખુબ જરૂર છે તેવા દરેક વ્યક્તિ સુધી આ લેખને શેયર કરજો.

કેન્દ્રીય ઔદ્યોગિક સુરક્ષા દળમાં ભરતી

સંસ્થાનું નામ કેન્દ્રીય ઔદ્યોગિક સુરક્ષા દળ
અરજી કરવાનું માધ્યમ ઓનલાઈન
નોકરીનું સ્થળ ગુજરાત
નોટિફિકેશનની તારીખ 18 ઓક્ટોબર 2023
શરુવાતની તારીખ 30 ઓક્ટોબર 2023
છેલ્લી તારીખ 28 નવેમ્બર 2023
ઓફિશ્યિલ વેબસાઈટ @ www.cisf.gov.in

કેન્દ્રીય ઔદ્યોગિક સુરક્ષા દળમાં ભરતી માટે મહત્વની તારીખ

આ ભરતીની નોટિફિકેશન કેન્દ્રીય ઔદ્યોગિક સુરક્ષા દળ દ્વારા 18 ઓક્ટોબર 2023 ના રોજ બહાર પાડવામાં આવી હતી. અને આ ભરતીના ફોર્મ ભરવાની શરૂવાત ની તારીખ 30 ઓક્ટોબર 2023 છે જયારે ફોર્મ ભરવાની અંતિમ તારીખ 28 નવેમ્બર 2023 છે.

કેન્દ્રીય ઔદ્યોગિક સુરક્ષા દળમાં ભરતી માટે પોસ્ટનું નામ

નોટિફિકેશનમાં જણાવ્યા મુજબ કેન્દ્રીય ઔદ્યોગિક સુરક્ષા દળ દ્વારા હેડ કોન્સ્ટેબલ (જનરલ ડયુટી)ની પોસ્ટ પર ભરતી કરવામાં આવી રહી છે.

કેન્દ્રીય ઔદ્યોગિક સુરક્ષા દળમાં ભરતી માટે ખાલી જગ્યા

જાહેરાતમાં આપેલ માહિતી અનુસાર કેન્દ્રીય ઔદ્યોગિક સુરક્ષા દળની આ ભરતીમાં હેડ કોન્સ્ટેબલ (જનરલ ડયુટી)ની 215 જગ્યા ખાલી છે.

કેન્દ્રીય ઔદ્યોગિક સુરક્ષા દળમાં ભરતી માટે પગારધોરણ

CISFની આ ભરતીમાં પસંદગી પામ્યા બાદ તમને વિભાગ દ્વારા માસિક રૂપિયા 25,500 થી લઈ 81,100 સુધી પગારધોરણ ચુકાવવામાં આવશે.

કેન્દ્રીય ઔદ્યોગિક સુરક્ષા દળમાં ભરતી માટે લાયકાત

મિત્રો, કેન્દ્રીય ઔદ્યોગિક સુરક્ષા દળની આ ભરતીમાં અરજી કરવા માટે શેક્ષણિક લાયકાત 12 પાસ મંગાવામાં આવી છે અન્ય લાયકાતો માટે જાહેરાત અવશ્ય વાંચવી.

કેન્દ્રીય ઔદ્યોગિક સુરક્ષા દળમાં ભરતી માટે વયમર્યાદા

કેન્દ્રીય ઔદ્યોગિક સુરક્ષા દળની આ ભરતીમાં અરજી કરવા માટે ઓછામાં ઓછી વયમર્યાદા 18 વર્ષ જયારે વધુમાં વધુ વયમર્યાદા 23 વર્ષ નક્કી કરવામાં આવેલ છે. સરકારશ્રીના નિયમો અનુસાર આરક્ષિત કેટેગરીના ઉમેદવારોને વયમર્યાદામાં છૂટછાટ મળવાપાત્ર રહેશે.

કેન્દ્રીય ઔદ્યોગિક સુરક્ષા દળમાં ભરતી માટે જરૂરી દસ્તાવેજો

કેન્દ્રીય ઔદ્યોગિક સુરક્ષા દળની આ ભરતીમાં જો તમે અરજી કરવા માંગો છો તો તમારે નીચે મુજબના દસ્તાવેજો રજુ કરવાના રહેશે.

 • પાસપોર્ટ સાઈઝ ફોટો
 • સહી
 • આધારકાર્ડ / ચૂંટણી કાર્ડ / ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ
 • અભ્યાસની માર્કશીટ
 • જાતિનો દાખલો
 • લિવિંગ સર્ટિફિકેટ (એલ.સી)
 • અનુભવનું સર્ટિફિકેટ
 • તથા અન્ય જરૂરી દસ્તાવેજો

કેન્દ્રીય ઔદ્યોગિક સુરક્ષા દળમાં ભરતી માટે અરજી ફી

CISFની ભરતીમાં અરજી કરવા માટે એસ.સી, એસ.ટી, મહિલા, પી.ડબલ્યુ.બી.ડી, ઈ.ડબલ્યુ.એસ તથા એક્સ-સર્વિસમેન એ કોઈ અરજી ફી ચુકવવાની જરૂર નથી જયારે અન્ય તમામ કેટેગરીના ઉમેદવારોએ અરજી ફી પેટે રૂપિયા 100 ચૂકવવાના રહેશે.

કેન્દ્રીય ઔદ્યોગિક સુરક્ષા દળમાં ભરતી માટે પસંદગી પ્રક્રિયા

કેન્દ્રીય ઔદ્યોગિક સુરક્ષા દળની આ ભરતીમાં ઓનલાઈન અરજી કર્યા બાદ ઉમેદવારની નીચે મુજબની પ્રક્રિયા દ્વારા કરવામાં આવશે.

 • લેખિત પરીક્ષા
 • શારીરિક કસોટી
 • પુરાવાઓની ચકાસણી

કેન્દ્રીય ઔદ્યોગિક સુરક્ષા દળમાં ભરતી માટે અરજી કઈ રીતે કરવી?

 • સૌ પ્રથમ નીચે આપેલી લિન્કની મદદથી જાહેરાત ડાઉનલોડ કરો અને અરજી કરવા માટે તમે યોગ્ય છો કે નહિ તે ચેક કરો.
 • હવે CISF ની સત્તાવાર વેબસાઈટ @ www.cisf.gov.in વિઝીટ કરો.
 • અહીં તમને વેબસાઈટ ના ઉપરના ભાગમાં “Recruitment” નો ઓપ્શન જોવા મળશે.
 • તેની નીચે તમામ પોસ્ટ જોવા મળશે. તમે જે પોસ્ટ ઉપર અરજી કરવા માંગો છો તેની સામે આપેલ “Apply” ના બટન પર ક્લિક કરો.
 • હવે તમારી સંપૂર્ણ વિગતો ભરો તથા તમામ જરૂરી પ્રમાણપત્રો અને દસ્તાવેજ અપલોડ કરો.
 • હવે ઓનલાઇન ફી ની ચુકવણી કરો.
 • હવે ફોર્મ ફાઇનલ સબમિટ કરો.
 • ફોર્મ ભરાઈ ગયા બાદ હવે આ ફોર્મની પ્રિન્ટ કાઢી લો.
 • આ રીતે તમારું ફોર્મ સફળતાપૂર્વક ભરાઈ જશે.

નોંધ : અરજદારોને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે તેઓ અરજી કરતા પહેલા અધિકૃત સૂચના ધ્યાનપૂર્વક વાંચે. આ પોસ્ટમાં ફક્ત માહિતી જણાવવામાં આવી છે વધુ માહિતી માટે સત્તાવાર વેબસાઈટની મુલાકત લઈ શકો છો અને અન્ય કોઈ સમસ્યા માટે નીચે “ Comment ” કરો.

Important Link

નોકરીની જાહેરાત માટે અહીં ક્લિક કરો
અરજી કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો
સત્તાવાર વેબસાઈટ અહીં ક્લિક કરો
વધુ માહિતી માટે અહીં ક્લિક કરો

આ પણ વાંચો,

રાજકોટ મહાનગરપાલિકામાં ભરતી

ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકામાં ભરતી

સુરત રોજગાર ભરતી મેળો 2023

શ્રમ અને રોજગાર મંત્રાલયમાં ભરતી

ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમીમાં ભરતી

Conclusion

આ લેખ દ્વારા, અમે તમને કેન્દ્રીય ઔદ્યોગિક સુરક્ષા દળમાં ભરતી સંબંધિત તમામ મહત્વપૂર્ણ માહિતી પ્રદાન કરી છે. જો તમને હજુ પણ કોઈપણ પ્રકારની સમસ્યાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો હોય તો તમે કોમેન્ટ બોક્સ માં કોમેન્ટ કરી,સંપર્ક કરો અમે તમારી સમસ્યાનો ઉકેલ આપીશું.

આવી બીજી યોજના અને શૈક્ષણિક અપડેટ્સ માટે અમારી સાથે જોડાયેલા રહો. અમારી તમામ પોસ્ટ્સની સૂચના મેળવવા માટે અમારા WhatsApp ગ્રુપ સાથે જોડાઓ.

!! Gujuonline.in ની મુલાકાત લેવા બદલ આભાર !!

Table of Contents

About Author : Pratham Ahir
Contact Email : [email protected]
Notice :
અમારા લેખનું લખાણ કોપી કરતા પહેલા અમારી લેખિત મંજુરી લેવી જરૂરી છે.

Hello Readers, GujjuOnline.in is a private website and don’t represent any government entity, organizations or department. Whatever information we shared here is gathered from various Gujarat government’s official website and news papers and other websites. We also cross verify the job when we post any job but do always cross verify the job vacancy by yourself to prevent fraudulent happening in the name of job.

Leave a Comment