રાષ્ટ્રીય તકનીકી તાલીમ સંસ્થામાં ભરતી, છેલ્લી તારીખ : 17-11-2023

રાષ્ટ્રીય તકનીકી તાલીમ સંસ્થામાં ભરતી @ www.nitttrchd.ac.in : રાષ્ટ્રીય તકનીકી શિક્ષક તાલીમ અને સંશોધન સંસ્થામાં 10 પાસ માટે ભરતી જાહેર કરી દેવામાં આવી છે. આજના આ લેખમાં જાણવા મળશે તો અમારી તમને વિનંતી છે કે આ લેખમાં અંત સુધી બન્યા રહેજો.

આ ભરતીની સંપૂર્ણ માહિતી જેવી કે અરજી કરવા માટે અગત્યની તારીખો, પોસ્ટનું નામ, ખાલી જગ્યા, શેક્ષણિક તથા અન્ય લાયકાત, પગારધોરણ, અરજી ફી, વયમર્યાદા, અરજી કરવા માટે જરૂરી પ્રમાણપત્રો, અરજી કઈ રીતે કરવી વગેરે….

રાષ્ટ્રીય તકનીકી તાલીમ સંસ્થામાં ભરતી 2023

સંસ્થાનું નામ રાષ્ટ્રીય તકનીકી શિક્ષક તાલીમ અને સંશોધન સંસ્થા
પોસ્ટનું નામ અલગ અલગ
નોકરીનું સ્થળ ભારત
નોટિફિકેશનની તારીખ 14 ઓક્ટોબર 2023
શરુવાતની તારીખ 14 ઓક્ટોબર 2023
છેલ્લી તારીખ 17 નવેમ્બર 2023
સત્તાવાર વેબસાઈટ @ www.nitttrchd.ac.in

રાષ્ટ્રીય તકનીકી તાલીમ સંસ્થામાં ભરતી માટે પોસ્ટનું નામ

રાષ્ટ્રીય તકનીકી શિક્ષક તાલીમ અને સંશોધન સંસ્થાની ભરતી જાહેરાતમાં આપેલ માહિતી મુજબ, વિભાગ દ્વારા જુનિયર સિસ્ટમ એન્જીનીયર, એકાઉન્ટન્ટ ઓફિસર, સિનિયર પ્રોડક્શન આસિસ્ટન્ટ, પર્સનલ આસિસ્ટન્ટ તથા મલ્ટી ટાસ્કીંગ સ્ટાફની જગ્યાઓ માટે લાયકાત ધરાવતા અરજદારોની પાસે અરજી મંગાવવામાં આવી છે.

રાષ્ટ્રીય તકનીકી તાલીમ સંસ્થામાં ભરતી માટે પગાર

રાષ્ટ્રીય તકનીકી શિક્ષક તાલીમ અને સંશોધન સંસ્થાની ભરતી જાહેરાતમાં આપેલ માહિતી મુજબ, આ પદો પર સિલેક્શન થયા બાદ તમને માસિક કેટલા રૂપિયા સેલેરી ચુકવવામાં આવશે તેની સંપૂર્ણ માહિતી નીચે પ્રમાણે છે.

  • જુનિયર સિસ્ટમ એન્જીનીયર માટે રૂપિયા 44,900 થી લઇ 1,42,400 સુધી
  • એકાઉન્ટન્ટ ઓફિસર માટે રૂપિયા 244,900 થી લઇ 1,42,400 સુધી
  • સિનિયર પ્રોડક્શન આસિસ્ટન્ટ માટે રૂપિયા 35,400 થી લઈ 1,12,400 સુધી
  • પર્સનલ આસિસ્ટન્ટ માટે રૂપિયા 35,400 થી લઈ 1,12,400 સુધી
  • મલ્ટી ટાસ્કીંગ સ્ટાફ માટે રૂપિયા 18,000 થી લઈ 56,900 સુધી

રાષ્ટ્રીય તકનીકી તાલીમ સંસ્થામાં ભરતી માટે લાયકાત

રાષ્ટ્રીય તકનીકી શિક્ષક તાલીમ અને સંશોધન સંસ્થાની ભરતી જાહેરાતમાં આપેલ માહિતી મુજબ, આ ભરતીમાં આવેદન કરવા માટે તમામ પોસ્ટ માટે શેક્ષણિક લાયકાત અલગ અલગ છે જે 10 પાસથી શરુ થાય છે. લાયકાતની વિસ્તારપૂર્વક માહિતી માટે સત્તાવાર સૂચનાનો સંદર્ભ લો.

રાષ્ટ્રીય તકનીકી તાલીમ સંસ્થામાં ભરતી માટે વય મર્યાદા

રાષ્ટ્રીય તકનીકી શિક્ષક તાલીમ અને સંશોધન સંસ્થાની ભરતી જાહેરાતમાં આપેલ માહિતી મુજબ, આ ભરતીમાં અરજી કરવા માટે ઓછામાં ઓછી વયમર્યાદા 18 વર્ષ અને વધુમાં વધુ વયમર્યાદા 35 વર્ષ નક્કી કરવામાં આવેલ છે. રિઝર્વ કેટેગરીના અરજદારોને ગવર્નમેન્ટ રૂલ્સ અને રેગ્યુલેશન અનુસાર વયમર્યાદામાં રાહત આપવામાં આવશે.

રાષ્ટ્રીય તકનીકી તાલીમ સંસ્થામાં ભરતી માટે પસંદગી પ્રક્રિયા

રાષ્ટ્રીય તકનીકી શિક્ષક તાલીમ અને સંશોધન સંસ્થાની ભરતી જાહેરાતમાં આપેલ માહિતી મુજબ, ઉમેદવારોની પસંદગી લેખિત પરીક્ષા, સ્કિલ ટેસ્ટ (જો જરૂરી હોય તો), ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન તથા મેડિકલ ટેસ્ટ દ્વારા ઉપલબ્ધ જગ્યાઓ માટે કરવામાં આવશે.

રાષ્ટ્રીય તકનીકી તાલીમ સંસ્થામાં ભરતી માટે ખાલી જગ્યા

રાષ્ટ્રીય તકનીકી શિક્ષક તાલીમ અને સંશોધન સંસ્થાની ભરતી જાહેરાતમાં આપેલ માહિતી મુજબ, આ ભરતીમાં જુનિયર સિસ્ટમ એન્જીનીયરની 01, એકાઉન્ટન્ટ ઓફિસરની 01, સિનિયર પ્રોડક્શન આસિસ્ટન્ટની 01, પર્સનલ આસિસ્ટન્ટની 07 તથા મલ્ટી ટાસ્કીંગ સ્ટાફની 19 ખાલી જગ્યાઓ પર ભરતી પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે.

રાષ્ટ્રીય તકનીકી તાલીમ સંસ્થામાં ભરતી માટે મહત્વપૂર્ણ તારીખ

આ ભરતીની નોટિફિકેશન વિભાગ દ્વારા 06 ઓક્ટોબર  2023ના રોજ રિલીઝ કરવામાં આવી હતી. ફોર્મ સબમિટ કરવાની શરૂઆત 06 ઓક્ટોબરના રોજથી શરુ થાય છે જયારે ફોર્મ સબમિટ કરવાનું બંધ 17 નવેમ્બરના રોજ કરવામાં આવશે. ફોર્મ ઓફલાઈન પહોંચાડવાની છેલ્લી તારીખ 24 નવેમ્બર 2023 છે.

રાષ્ટ્રીય તકનીકી તાલીમ સંસ્થામાં ભરતી માટે અરજી ફી

રાષ્ટ્રીય તકનીકી શિક્ષક તાલીમ અને સંશોધન સંસ્થાની ભરતી જાહેરાતમાં આપેલ માહિતી મુજબ, આ ભરતી માટે અરજી કરવામાં રસ ધરાવતા તમામ એસ.સી, એસ.ટી, મહિલા, વિકલાંગ તથા પૂર્વ સૈનિક ઉમેદવારોએ કોઈ અરજી ફી ચુકવવાની રહેતી નથી.

એટલે કે તેઓ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ અરજી કરી શકે છે જયારે જનરલ, ઓ.બી.સી તથા ઈ.ડબ્લ્યુ.એસ કેટેગરીના ઉમેદવારોએ અરજી ફી પેટે રૂપિયા 750 ચૂકવવાના રહેશે.

રાષ્ટ્રીય તકનીકી તાલીમ સંસ્થામાં ભરતી માટે કેવી રીતે અરજી કરવી?

રાષ્ટ્રીય તકનીકી શિક્ષક તાલીમ અને સંશોધન સંસ્થાની ભરતી જાહેરાતમાં આપેલ માહિતી મુજબ, આ ભરતીમાં અરજી ઓનલાઇન સંસ્થાની ની સત્તાવાર વેબસાઈટ @ www.nitttrchd.ac.in પર કરી શકાશે. આ ફોર્મ ભરાય ગયા બાદ ફોર્મની પ્રિન્ટ કાઢી તમામ પુરાવાઓ સંસ્થા ખાતે મોકલવાના રહેશે.

નોંધ : અરજદારોને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે તેઓ અરજી કરતા પહેલા અધિકૃત સૂચના ધ્યાનપૂર્વક વાંચે. આ પોસ્ટમાં ફક્ત માહિતી જણાવવામાં આવી છે વધુ માહિતી માટે સત્તાવાર વેબસાઈટની મુલાકત લઈ શકો છો અને અન્ય કોઈ સમસ્યા માટે નીચે “ Comment ” કરો.

Important Link

નોકરીની જાહેરાત માટે અહીં ક્લિક કરો
અરજી કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો
સત્તાવાર વેબસાઈટ અહીં ક્લિક કરો
વધુ માહિતી માટે અહીં ક્લિક કરો

આ પણ વાંચો,

ભારતીય સેનામાં ભરતી

આરોગ્ય વિભાગ મહેસાણામાં ભરતી

સરકારી વિભાગમાં ભરતી

આરોગ્ય વિભાગમાં ગીર સોમનાથમાં ભરતી

ભારતીય ઈમ્પોર્ટ એક્ષપોર્ટ બેંકમાં ભરતી

Conclusion

આ લેખ દ્વારા, અમે તમને રાષ્ટ્રીય તકનીકી તાલીમ સંસ્થામાં ભરતી સંબંધિત તમામ મહત્વપૂર્ણ માહિતી પ્રદાન કરી છે. જો તમને હજુ પણ કોઈપણ પ્રકારની સમસ્યાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો હોય તો તમે કોમેન્ટ બોક્સ માં કોમેન્ટ કરી,સંપર્ક કરો અમે તમારી સમસ્યાનો ઉકેલ આપીશું.

આવી બીજી યોજના અને શૈક્ષણિક અપડેટ્સ માટે અમારી સાથે જોડાયેલા રહો. અમારી તમામ પોસ્ટ્સની સૂચના મેળવવા માટે અમારા WhatsApp ગ્રુપ સાથે જોડાઓ.

!! Gujuonline.in ની મુલાકાત લેવા બદલ આભાર !!

About Author : Pratham Ahir
Contact Email : [email protected]
Notice :
અમારા લેખનું લખાણ કોપી કરતા પહેલા અમારી લેખિત મંજુરી લેવી જરૂરી છે.

Hello Readers, GujjuOnline.in is a private website and don’t represent any government entity, organizations or department. Whatever information we shared here is gathered from various Gujarat government’s official website and news papers and other websites. We also cross verify the job when we post any job but do always cross verify the job vacancy by yourself to prevent fraudulent happening in the name of job.

Leave a Comment