ખેલ મહાકુંભ 2023, અહીંથી રજીસ્ટર કરો @khelmahakumbh.gujarat.gov.in

Are you looking for How to register in Khel Mahakumbh 2023?  શું તમે ગુજરાત ખેલ મહાકુંભ ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન કરવા માંગો છો? ગુજરાતમાં દર વર્ષે યોજાતા ખેલ મહાકુંભ નું રજીસ્ટ્રેશન શરૂ થઈ ગયું છે. રસ ધરાવતી વ્યક્તિ કે ટીમ શાળાએ ઓનલાઇન રજીસ્ટ્રેશન કરવાનું રહેશે. ખેલમહાકુંભ ૨.૦ નું રેજીસ્ટ્રેશન તારીખ ૧૮-૧૦-૨૦૨૩ ના ૧૮:૦૦ કલાક સુધી થશે ત્યાર બાદ થશે નહિ.

Khel Mahakumbh 2023 @khelmahakumbh.gujarat.gov.in Gujarat Registration Date | Khel Mahakumbh Gujarat | Gujarat Khel Mahakumbh Apply online | Gujarat Khel Mahakumbh Date 2023 Schedule & Time Sports Game List | ઘરે બેઠા ખેલ મહાકુંભની રજીસ્ટ્રેશન કરો

ખેલ મહાકુંભ 2023 શું છે?

“રમત” એ શરીરિક ક્રિયા-પ્રતિક્રિયાનું એક રૂપ છે. જે કે ખેલાડીઓ રમતમાં આપસમાં મનોરંજન અને ઈનામ માટે સ્પર્ધા કરે છે. રમત-ગમત શરીરની તંદુરસ્તી અને માનસિક શક્તિમાં વધારો કરે છે. ગુજરાત સરકાર રમત-ગમતને પ્રોત્સાહિત કરવાનું પ્રયાસ કરે છે અને આ માટે ખેલ મહાકુંભ 2023 યોજના શરૂ કરવામાં આવી છે.

Khel Mahakumbh 2023 Registration

આર્ટિકલનું નામ ખેલ મહાકુંભ રજીસ્ટ્રેશન 2023
આર્ટિકલની ભાષા ગુજરાતી અને English
ખેલ મહાકુંભનો ઉદ્દેશ ગુજરાતના ખેલાડીઓને રમત-ગમતમાં પ્રોત્સાહન મળે અને વધુમાં વધુ ખેલાડીઓ ભાગ લઈને રાજ્ય રમતક્ષેત્રે ગૌરવ અપાવે
વિભાગ Sports, Youth & Cultural Activities Department, Gujarat
કુલ રમતોની સંખ્યા 29 થી વધારે
ખેલ મહાકુંભ માટે ક્વિક લિંક્સ Click Here
Khel Mahakumbh Registration Starting Date 23-09-2023
Sports, Youth & Cultural Activities Department Official Website Click Here
Khel Maha Kumbh Official Website https://khelmahakumbh.gujarat.gov.in/
Khel Mahakumbh Registration Last Date 18 October 2023

Khel Mahakumbh 2023 Game List । ખેલ મહાકુંભ 2023 રમતની યાદી 

ગુજરાતના Sports Authority of Gujarat હેઠળ રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિ વિભાગ કાર્યરત છે. આ વિભાગો દ્વારા ખેલ મહાકુંભનું આયોજન કરવામાં આવે છે. જેમાં અગાઉથી Game List જાહેર કરવામાં આવેલ હોય છે. જે નીચે મુજબ છે.

 • આર્ચરી (Archery)
 • એથ્લેલટીકસ (Athletics)
 • બાસ્કેટબોલ (Basketball)
 • બેડમિન્ટન (Badminton)
 • ટેબલ ટેનીસ (Table Tennis)
 • ટેકવેન્ડોસ(Taekwondo)
 • યોગાસન (Yogasan)
 • આર્ટીસ્ટીસક સ્કેટટીંગ (Artistic Skating)
 • હેન્ડબોલ (Handball)
 • હોકી (Hockey)
 • વોલીબોલ (Volleyball)
 • કુસ્તી (Wrestling)
 • વેઇટ લીફ્ટીંગ (Weight Lifting)
 • ખો-ખો (Kho-kho)
 • શૂટીંગ બોલ (Shooting Ball)
 • સ્વીમીંગ (Swimming)
 • સ્કેટીંગ (Skating)
 • શૂટીંગ (Shooting)
 • સાઇકલીંગ (Cycling)
 • ફૂટબોલ (Football)
 • ચેસ (Chess)
 • જૂડો (Judo)
 • કબડ્ડી (Kabaddi)
 • ટેનીસ (Lawn Tennis)
 • રસસો ખેંચ (Tug of War)
 • જીમ્નાસ્ટીક (Gymnastics)
 • મલખામ્બ (Malkham)
 • કરાટે (Karate)
 • બોક્સિંગ (Boxing)

Khel Maha Kumbh 2023 Quick Link

ખેલ મહાકુંભ 2023 રમતગમતની વિશાળ શ્રેણી માટે ઑનલાઇન નોંધણીની સુવિધા આપે છે. ભલે તમે વ્યક્તિગત સહભાગી હો, તમારી શાળા અથવા કૉલેજનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા હો, અથવા ટીમનો ભાગ હોવ, દરેક શ્રેણી માટે અલગ લિંક્સ ફાળવવામાં આવી છે. તમારી સરળ ઍક્સેસ માટે અહીં સંબંધિત લિંક્સ છે:

શાળા/કોલેજ નોંધણી  અહીં ક્લિક કરો
શાળા/કોલેજ લોગીન  અહીં ક્લિક કરો
ટીમ રજીસ્ટ્રેશન  અહીં ક્લિક કરો
વ્યક્તિગત નોંધ  અહીં ક્લિક કરો
DSO / વરિષ્ઠ કોચ લોગિન  અહીં ક્લિક કરો
KMK ID થી રસીદ જનરેટ કરો  અહીં ક્લિક કરો
Khel Mahakumbh 2023 registration
Khel Mahakumbh 2023 registration

ખેલ મહાકુંભ 2023 માટે વય મર્યાદા | Khel Maha Kumbh 2023 Age Limit 

 • Under 11 Age Group માં તા- 01/01/2011 અને તે પછી જન્મેલા રમતાવીરો ભાગ લઈ શકશે.
 • Under 14 Age Group માં તા- 01/01/2008 પછી જન્મેલા ખેલાડીઓ ભાગ લઈ શકશે.
 • Under 17 Age Group માં તારીખ-01/01/2005 પછી જન્મેલા રમતવીરો ભાગ લઈ શકશે.
 • Open Age Group માં 17 વર્ષ થી 45 વર્ષના ખેલાડીઓ ખેલ મહાકુંભમાં ભાગ લઈ શકશે.
 • જેમાં ખેલાડી તારીખ- 01/01/1977 થી 31/12/2004 દરમિયાન જન્મેલા હોવા જોઈએ.
રજીસ્ટ્રેશન કરતા પેહલા ખેલમહાકુંભ ૨.૦ રજીસ્ટ્રેશન પરિપત્ર વાંચો અહીં ક્લીક કરો

How to Online Registration Khel Mahakumbh 2023 Gujarat

ગુજરાતના રમત-ગમતમાં રસ ધરાવતા ખેલાડીઓએ, શાળા/કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ ખેલ મહાકુંભમાં લાભ લેવા માટે Online Registration કરી શકે છે. Khel MahaKumbh Gujarat વેબસાઈટ પરથી ઓનલાઈન નોંધણી કરાવી શકે છે. ઘરે બેઠા Online Registration કેવી રીતે કરવું તેની સ્ટેપ બાય સ્ટેપ માહિતી નીચે મુજબ છે.

 • સ્પોર્ટસ ઓથોરીટી ઓફ ગુજરાતની Official website ખૂલશે.
Khel Mahakumbh 2023 gujarat registration
Khel Mahakumbh 2023 gujarat registration
 • જેમાં હોમ પેજ પર જમણી બાજુ “ખેલ મહાકુંભ – લોગિન/રજીસ્ટ્રેશન” આપેલું હશે.
 • જો તમે વેબસાઈટને અંગ્રેજી સ્ક્રીનમાં કરેલ હશે તો “KMK-Login/Register” પર ક્લિક કરો.
 • જેમાં શાળા/કોલેજના રજીસ્ટ્રેશન , Team Registration તથા વ્યક્તિગત Register માટે ઓનલાઈન એપ્લિકેશન કરી શકો છો.
 • હવે જો તમારે વ્યક્તિગત રજીસ્ટ્રેશન (Individual Registration) પર ક્લિક કરો.
 • Online Arji કરવા માટેની ફોર્મ ખૂલશે.
 • જેમાં ખેલાડીની વિગતોમાં નામ,પિતાનું નામ, રમતનું નામ, પેટા રમતનું નામ વગેરે માહિતી ભરવાની રહેશે.
 • ત્યારબાદ વાલીની વિગતોમાં નામ,અટક અને Mobile number ની માહિતી ભરવાની રહેશે.
 • હવે ખેલાડીની બેંકની વિગતો Online ભરવાની રહેશે.
 • ત્યારબાદ અન્ય વિગતોમાં કોચનું નામ, address અને મોબાઈલ નંબરની માહિતી ભરવાની રહેશે.
 • ખેલાડીએ એકરારનામું વાંચ્યા બાદ “હું સ્વીકારું છું” તેના પર ટીક કરીનેકરીને “Submit” પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.

Khel Mahakumbh Form

ખેલ મહાકુંભ 2022 માં ભાગ લેતા ખેલાડીઓને ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન કરવાનું હોય છે. અને વ્યક્તિગત રમત માટે Form-A અને સાંધિક (ટીમ) રમત માટે Form-A અને Form-B ભરવાનું રહેશે.

Download Khel Mahakumbh Form

ખેલ મહાકુંભ ઓનલાઇન રજિસ્ટ્રેશન માટે જરૂરી ડોકયુમેંટ અને બાબતો

Khel Mahakumbh 2023 માં ભાગ લેવા માટે ઓનલાઇન રજીસ્ટ્રેશન કરવાનું હોય છે. જેના માટે નીચેની બાબતો રમતવીર પાસે હોવી ખૂબ જરૂરી છે.

● આધારકાર્ડની નકલ

● બેંક ખાતાની પાસબુક

● કોચનું નામ, સરનામું અને મોબાઈલ નંબર

● મોબાઈલ નંબર

● અંડર-11, અંડર-14 અને અંડર-17 ના ખેલાડીઓને સ્પર્ધાઓમાં ભાગ લેવા માટે ફરજિયાત શાળામાંથી Registration કરાવવાનું રહેશે.

● Open Age Group તથા અભ્યાસ ન કરતા હોય તેવા ખેલાડીઓને પોતાનું Registration પોતાની જાતે અથવા કોઈપણ શાળા/કોલેજમાંથી કરાવી શકશે.

● ખેલ મહાકુંભમાં ખેલાડી દ્વારા રજીસ્ટ્રેશન કર્યા બાદ I.D. અને password ની માહિતી મોબાઈલ પર SMS અથવા e-mail થી પ્રાપ્ત થશે.

Khel Mahakumbh Helpline Number

Khel Mahakumbh Toll Free Number :- 18002746151

Sport Authority of Gujarat Address  :  સ્પોર્ટ્સ ઓથોરીટી ઓફ ગુજરાત, બ્લોક નંબર 14, ત્રીજો માળ, ડૉ. જીવરાજ મહેતા ભવન સેકટર-10, ગાંધીનગર

About Author : Pratham Ahir
Contact Email : [email protected]
Notice :
અમારા લેખનું લખાણ કોપી કરતા પહેલા અમારી લેખિત મંજુરી લેવી જરૂરી છે.

Hello Readers, GujjuOnline.in is a private website and don’t represent any government entity, organizations or department. Whatever information we shared here is gathered from various Gujarat government’s official website and news papers and other websites. We also cross verify the job when we post any job but do always cross verify the job vacancy by yourself to prevent fraudulent happening in the name of job.

Leave a Comment