ગુજરાત રાજ્ય પોલીસ આવાસ નિગમમાં ભરતી, છેલ્લી તારીખ : 21-08-2023

ગુજરાત રાજ્ય પોલીસ આવાસ નિગમમાં ભરતી @ gsphc.gujarat.gov.in : ગુજરાત રાજ્ય પોલીસ હાઉસિંગ કોર્પોરેશને અખબારમાં જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. ઇજનેર (સિવિલ) ની જગ્યાઓની ભરતી. રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો નીચેની સંપૂર્ણ વિગતો તપાસી શકે છે અને પોલીસ હાઉસિંગ કોર્પોરેશનની ભરતી માટેની છેલ્લી તારીખ પહેલાં તેમની અરજી મોકલી શકે છે.

ગુજરાત રાજ્ય પોલીસ આવાસ નિગમમાં ભરતી 2023

સંસ્થાનું નામ ગુજરાત રાજ્ય પોલીસ આવાસ નિગમ
સૂચના નં. જાહેરાત 10/2023
પોસ્ટ એન્જિનિયર (સિવિલ) અને મેનેજર
ખાલી જગ્યાઓ 15
જોબ સ્થાન ગાંધીનગર
જોબનો પ્રકાર સરકારી નોકરીઓ
એપ્લિકેશન મોડ ઑફલાઇન
જાહેરાત તારીખ 6-8-2023
છેલ્લી તારીખ 21-8-2023
સત્તાવાર વેબસાઈટ @ gsphc.gujarat.gov.in

ગુજરાત રાજ્ય પોલીસ હાઉસિંગ કોર્પોરેશન ભરતી 2023

જોબ સીકર ગુજરાત પોલીસ હાઉસિંગ કોર્પોરેશનની વેબસાઇટ દ્વારા સત્તાવાર વેબસાઇટ ડાઉનલોડ કરી શકે છે અથવા આ પૃષ્ઠ પરથી ડાઉનલોડ કરી શકે છે. GSPHC નોકરીઓની વિગતો જેમ કે શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા, પસંદગી પ્રક્રિયા, પગાર, અરજી ફી, કેવી રીતે અરજી કરવી, વગેરે નીચે આપેલ છે.

ગુજરાત રાજ્ય પોલીસ આવાસ નિગમમાં ભરતી માટે ખાલી જગ્યા વિગતો

 • અધિક્ષક ઈજનેર (સિવિલ) – 1
 • કાર્યપાલક ઈજનેર (સિવિલ)-3
 • Dy. કાર્યપાલક ઈજનેર (સિવિલ) – 10
 • Dy. મેનેજર (P&A)- 1

ગુજરાત રાજ્ય પોલીસ આવાસ નિગમમાં ભરતી માટે શૈક્ષણિક લાયકાત

અધિક્ષક ઈજનેર (સિવિલ) માન્યતાપ્રાપ્ત યુનિવર્સિટીમાંથી સિવિલ સ્ટ્રીમમાં એન્જિનિયરિંગ/ટેક્નોલોજીમાં સ્નાતક,
સરકારી/પીએસયુ/ખાનગી ક્ષેત્રની સંસ્થામાં બિલ્ડિંગ કન્સ્ટ્રક્શનમાં 24 વર્ષનો લાયકાત પછીનો અનુભવ જેમાંથી ઓછામાં ઓછો 07 વર્ષનોમ અનુભવ કાર્યપાલક ઈજનેરની સમાન/સમકક્ષ જવાબદારીઓ નિભાવતા વરિષ્ઠ પદ પર હોવો જોઈએ. ઉંમર- ન્યૂનતમ – 45 વર્ષ અને મહત્તમ – 50 વર્ષ
કાર્યપાલક ઈજનેર (સિવિલ) માન્યતાપ્રાપ્ત યુનિવર્સિટીમાંથી સિવિલ સ્ટ્રીમમાં એન્જિનિયરિંગ/ટેક્નોલોજીમાં સ્નાતક, સરકારી/પીએસયુ/ખાનગી ક્ષેત્રની સંસ્થામાં મકાન બાંધકામમાં 17, વર્ષનો લાયકાત પછીનો અનુભવ જેમાંથી લઘુત્તમ 07 વર્ષનો અનુભવ મિડ-લેવલના હોદ્દા પર હોવો જોઈએ . Dy. કાર્યપાલક ઈજનેર. ઉંમર-ન્યૂનતમ – 39 વર્ષ અને મહત્તમ – 45 વર્ષ
: ડેપ્યુટી મેનેજર (કર્મચારી અને વહીવટ) કાયદાની ડિગ્રી સાથે માન્ય યુનિવર્સિટીમાંથી પ્રથમ વર્ગની સ્નાતકની ડિગ્રી, સરકારી/પીએસયુ/ખાનગી ક્ષેત્રની સંસ્થાઓમાં, કર્મચારી અને વહીવટ વિભાગમાં લાયકાત પછીનો 07 વર્ષ સંબંધિત અનુભવ ., ઉંમર- ન્યૂનતમ -28 વર્ષ અને મહત્તમ -40 વર્ષ
Dy. કાર્યપાલક ઈજનેર (સિવિલ) માન્ય યુનિવર્સિટીમાંથી સિવિલ સ્ટ્રીમમાં એન્જિનિયરિંગ/ટેક્નોલોજીમાં સ્નાતક.  સરકારી/પીએસયુ/ ખાનગી ક્ષેત્રની સંસ્થામાં મકાન બાંધકામમાં 10 વર્ષનો લાયકાત પછીનો અનુભવ. ઉંમર: ન્યૂનતમ – 32 વર્ષ અને મહત્તમ -38

ગુજરાત રાજ્ય પોલીસ આવાસ નિગમમાં ભરતી માટે પગાર/પે સ્કેલ

 •  અધિક્ષક ઈજનેર (સિવિલ) – 78800 – 209200 (7મો પગાર મેટ્રિક્સ સ્તર -12)
 • કાર્યપાલક ઈજનેર (સિવિલ) – 67700-208700 (7મો પગાર મેટ્રિક્સ સ્તર -11)
 • ડેપ્યુટી મેનેજર (કર્મચારી અને વહીવટ) – 44900-142400 (7મો પગાર મેટ્રિક્સ સ્તર -8)
 • Dy. કાર્યપાલક ઈજનેર (સિવિલ)- 53100-167800 (7મો પગાર મેટ્રિક્સ સ્તર -9)

ગુજરાત રાજ્ય પોલીસ આવાસ નિગમમાં ભરતી માટે પસંદગી પ્રક્રિયા

 • ટેસ્ટ/ઇન્ટરવ્યુ

ગુજરાત રાજ્ય પોલીસ આવાસ નિગમમાં ભરતી માટે અરજી ફી

 • કોઈ અરજી ફી નથી.

ગુજરાત રાજ્ય પોલીસ આવાસ નિગમમાં ભરતી માટે કેવી રીતે અરજી કરવી?

 • 1. રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો અરજી ફોર્મ ભરી શકે છે જે આ સાથે નીચે આપેલા દસ્તાવેજોની સ્વ-પ્રમાણિત નકલો સાથે જોડાયેલ છે:
  • I. ફોર્મેટ મુજબ યોગ્ય રીતે અરજી ફોર્મ ભરો
  • II. રેઝ્યૂમે/સીવીની નકલ
  • III. જન્મ તારીખનો પુરાવો (DOB પ્રમાણપત્ર/શાળા છોડવાનું પ્રમાણપત્ર).
  • IV. આધાર કાર્ડ અને પાન કાર્ડની નકલ
  • V. શૈક્ષણિક લાયકાતનો પુરાવો (તમામ શૈક્ષણિક પ્રમાણપત્રો અને માર્કશીટ)
  • VI. અનુભવ પ્રમાણપત્રો
  • VII. તાજેતરનો રંગીન પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટોગ્રાફ – 02 નંગ
 • 2. ઉમેદવારોએ ઉપરોક્ત તમામ દસ્તાવેજોની હાર્ડ કોપી કુરિયર/પોસ્ટ દ્વારા નીચેના સરનામે મોકલવી જરૂરી છે જેથી કરીને 21-8-2023ના રોજ અથવા તે પહેલાં સાંજે 6:10 વાગ્યા સુધીમાં અમારો સંપર્ક કરી શકાય: મેનેજિંગ ડિરેક્ટર
  ગુજરાત
  રાજ્ય પોલીસ હાઉસિંગ કોર્પોરેશન લિ.
  B/h. લોકાયુક્ત ભવન, “CHH” રોડની બહાર,
  સેક્ટર 10/B,
  ગાંધીનગર-382010
 • 3. ઉમેદવારોએ પરબિડીયું પર સ્પષ્ટપણે “___________ ની પોસ્ટ માટેની અરજી” દર્શાવવી આવશ્યક છે.

નોંધ : અરજદારોને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે તેઓ અરજી કરતા પહેલા અધિકૃત સૂચના ધ્યાનપૂર્વક વાંચે. આ પોસ્ટમાં ફક્ત માહિતી જણાવવામાં આવી છે વધુ માહિતી માટે સત્તાવાર વેબસાઈટની મુલાકત લઈ શકો છો અને અન્ય કોઈ સમસ્યા માટે નીચે ” Comment “ કરો.

Important Link

નોકરીની જાહેરાત માટે Superintending Engineer (Civil)
Executive Engineer (Civil)

Deputy Manager (P & A)
DeputyEngineer (Civil)
સત્તાવાર વેબસાઈટ અહીં ક્લીક કરો
વધુ માહિતી માટે અહીં ક્લીક કરો

Conclusion

આ લેખ દ્વારા, અમે તમને ગુજરાત રાજ્ય પોલીસ આવાસ નિગમમાં ભરતી સંબંધિત તમામ મહત્વપૂર્ણ માહિતી પ્રદાન કરી છે. જો તમને હજુ પણ કોઈપણ પ્રકારની સમસ્યાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો હોય તો તમે કોમેન્ટ બોક્સ માં કોમેન્ટ કરી,સંપર્ક કરો અમે તમારી સમસ્યાનો ઉકેલ આપીશું.

આવી બીજી યોજના અને શૈક્ષણિક અપડેટ્સ માટે અમારી સાથે જોડાયેલા રહો. અમારી તમામ પોસ્ટ્સની સૂચના મેળવવા માટે અમારા WhatsApp ગ્રુપ સાથે જોડાઓ.

!! Gujuonline.in ની મુલાકાત લેવા બગલ આભાર !!

About Author : Pratham Ahir
Contact Email : [email protected]
Notice :
અમારા લેખનું લખાણ કોપી કરતા પહેલા અમારી લેખિત મંજુરી લેવી જરૂરી છે.

Hello Readers, GujjuOnline.in is a private website and don’t represent any government entity, organizations or department. Whatever information we shared here is gathered from various Gujarat government’s official website and news papers and other websites. We also cross verify the job when we post any job but do always cross verify the job vacancy by yourself to prevent fraudulent happening in the name of job.

Leave a Comment