ધોરણ 10 અને 12 ટાઈમ ટેબલ। GSEB SSC ટાઈમ ટેબલ

ધોરણ 10 અને 12 ટાઈમ ટેબલ @ gseb.org : GSEB SSC ટાઈમ ટેબલ ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ – GSEB એ ધોરણ 10 અને ધોરણ 12 ની પરીક્ષાનું સમયપત્રક હાથ ધર્યું છે, જે 2024 માં જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું.

ટાઈમ ટેબલ આ વખતે ધોરણ 10 અને 12ની બોર્ડની પરીક્ષા 11 માર્ચ, 2024થી શરૂ થશે અને જેમ જેમ દિવસ આગળ વધતો જાય છે તેમ તેમ બાળકો અને માતા-પિતાની પરીક્ષાના દિવસે રસ વધતો જાય છે. ધોરણ 10 અને 12 ટાઈમ ટેબલ અને 2023 માટે ધોરણ 10 અને 12 પરીક્ષાનો અભ્યાસક્રમ

GSEB SSC ધોરણ 10 અને 12 ટાઈમ ટેબલ

બોર્ડનું નામ ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ – GSHSEB
પોસ્ટ પ્રકાર ટાઈમ ટેબલ
ટાઈમ ટેબલ પ્રકાશિત 13 ઓક્ટોબર 2023
સમય કોષ્ટક સ્થિતિ જાહેર કર્યું
સત્તાવાર વેબસાઇટ @ gseb.org

ધોરણ 10 અને 12 નું ટાઈમ ટેબલ 2024

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ (GSEB) એ 2023 માં આવનારી SSC (માધ્યમિક શાળા પ્રમાણપત્ર) પરીક્ષાઓ માટે સમયપત્રક બહાર પાડ્યું છે.

આ પરીક્ષાઓ દરેક વિદ્યાર્થીની શૈક્ષણિક સફરમાં નિર્ણાયક સીમાચિહ્નરૂપ છે અને સફળતા માટે યોગ્ય આયોજન અને તૈયારી જરૂરી છે. આ બ્લોગ પોસ્ટમાં, અમે તમને 2023 માટે GSEB SSC ટાઈમ ટેબલ અને તમારી પરીક્ષાઓમાં ઉત્કૃષ્ટ થવામાં મદદ કરવા માટે કેટલીક મૂલ્યવાન ટીપ્સ પ્રદાન કરીશું.

ધોરણ 10 બોર્ડની પરીક્ષાનું ટાઈમ ટેબલ

ધોરણ 10 બોર્ડની પરીક્ષાનું ટાઈમ ટેબલ નીચે મુજબ છે.

તારીખ અને વાર વિષય
11-3-2024
સોમવાર
પ્રથમ ભાષા
13-3-2024
બુધવાર
સ્ટાન્ડર્ડ ગણિત/
બેઝીક ગણિત
15-3-2024
શુક્રવાર
સામાજિક વિજ્ઞાન
18-3-2024
સોમવાર
વિજ્ઞાન
20-3-2024
બુધવાર
અંગ્રેજી (દ્વિતીય ભાષા)
21-3-2024
ગુરૂવાર
ગુજરાતી (દ્વિતીય ભાષા)
22-3-2024
શુક્રવાર
અન્ય દ્વિતીય ભાષાઓ
તથા અન્ય વિષયો

GSEB HSC Exam Time Table

મિત્રો, અહી આપણે ધોરણ 12 બોર્ડની પરીક્ષાનું ટાઈમાં ટેબલ જોતાં પહેલા તમારે પેપર સ્ટાઈલ સમજવી પણ જરૂરી છે કેમ કે ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠ્યપુસ્તક મંડળ દ્વારા વર્ષ 2023-24 માટે ધોરણ 10 અને ધોરણ 12 ના પાઠયપુરસ્તકોમાં થયેલ ફેરફાર અન્વયે તમામ વિષયના પેપર સ્ટાઈલ અને આદર્શ પ્રશ્ન પત્ર જાહેર કરવામાં આવેલ છે.

જે વિધાર્થીઓ વર્ષ 2024 ની ધોરણ 12 બોર્ડ ની પરીક્ષા આપવાના હોય તેઓ માટે આ સામાન્ય પ્રવાહ અને વિજ્ઞાન પ્રવાહ પેપર સ્ટાઈલ, ગુણભાર અને નમુનાના આદર્શ પ્રશ્નપત્રો ચકાસવા જરૂરી છે જેની વિગત તમે નીચે આપેલ લિન્ક ની મદદથી મેળવી શકશો.

ધોરણ 10 અને ધોરણ 12 બોર્ડ પરીક્ષા કાર્યક્રમ 2024

  • ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહની પરીક્ષા 11 માર્ચથી 22 માર્ચ દરમિયાન લેવામાં આવશે.
  • ધોરણ 10 નો સમય પરીક્ષાના દિવસે સવારે રહેશે.
  • ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહ અને સામાન્ય પ્રવાહની પરીક્ષાનો સમય બપોરનો રહેશે.

નવી શિક્ષણ નિતી પેપર સ્ટાઇલ

નવી શિક્ષણ નિતી 2020 ના અનુસંધાને બોર્ડ તરફથી ધોરણ 10 અને 12 માટે નવી પેપર સ્ટાઇલ નુ માળખુ જાહેર કરવામા આવ્યુ છે.

  • ધોરણ 10 મા પહેલા 20 % હેતુલક્ષી પ્રશ્નો પુછાતા હતા તેને બદલે હવે 30 % હેતુલક્ષી પ્રશ્નો પૂછાશે.
  • ધોરણ 10 મા પહેલા 80 % વર્ણનાત્મક પ્રશ્નો પુછાતા હતા તેને બદલે હવે 70 % વર્ણનાત્મક પ્રશ્નો પૂછાશે.
  • ધોરણ 12 સામાન્ય પ્રવાહ મા પહેલા 20 % હેતુલક્ષી પ્રશ્નો પુછાતા હતા તેને બદલે હવે 30 % હેતુલક્ષી પ્રશ્નો પૂછાશે.
  • ધોરણ 12 સામાન્ય પ્રવાહ મા પહેલા 80 % વર્ણનાત્મક પ્રશ્નો પુછાતા હતા તેને બદલે હવે 70 % વર્ણનાત્મક પ્રશ્નો પૂછાશે.

ધોરણ 10 પરીક્ષા કાર્યક્રમ 2024

પરીક્ષા સમય : 10:00 AM થી 13:15 PM

તારીખ / વાર વિષય કોડ
11-03-2024 (સોમવાર) ગુજરાતી (પ્રથમ ભષા) – 01
હિન્દી (પ્રથમ ભષા) – 02
મરાઠી (પ્રથમ ભષા) – 03
અંગ્રેજી (પ્રથમ ભષા) – 04
ઉર્દુ (પ્રથમ ભષા) – 05
સિંધી (પ્રથમ ભષા) – 06
તામિલ (પ્રથમ ભષા) – 07
તેલગુ (પ્રથમ ભષા) – 08
ઉડિયા (પ્રથમ ભષા) – 09
13-03-2024 (બુધવાર) સ્ટાન્ડર્ડ ગણિત – 12
13-03-2024 (બુધવાર) બેઝીક ગણિત – 18
15-03-2024 (શુક્રવાર) સામાજિક વિજ્ઞાન – 10
18-03-2024 (સોમવાર) વિજ્ઞાન – 11
20-03-2024 (બુધવાર) અંગ્રેજી (દ્વિતીય ભષા) – 16
21-03-2024 (ગુરુવાર) ગુજરાતી (દ્વિતીય ભષા) – 13
22-03-2024 (શુક્રવાર) હિન્દી (દ્વિતીય ભષા) – 14
સિંધી (દ્વિતીય ભષા) – 15
સંસ્કૃત (દ્વિતીય ભષા) – 17
ફારસી (દ્વિતીય ભષા) – 19
અરબી (દ્વિતીય ભષા) – 20
ઉર્દુ (દ્વિતીય ભષા) – 21વોકેશનલ કોર્ષ (41, 42, 43, 44, 49, 50, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90)

ધોરણ 12 પરીક્ષા કાર્યક્રમ 2024

સામાન્ય પ્રવાહ અને ઉ.ઉ.બુ. પ્રવાહનો કાર્યક્રમ

તારીખ / વાર સમય 10:30 AM થી 1:45 PM સમય 3:00 AM થી 6:15 PM
11-03-2024 (સોમવાર) સહકાર પંચાયત નામનાં મૂળતત્વો
12-03-2024 (મંગળવાર) ભૂગોળ સેક્રેટરિયલ પ્રેક્ટીસ અને વાણિજ્ય પત્રવ્યવહાર
13-03-2024 (બુધવાર) અર્થશાસ્ત્ર
14-03-2024 (ગુરુવાર) ઈતિહાસ આંકડાશાસ્ત્ર
15-03-2024 (શુક્રવાર) મનોવિજ્ઞાન
16-03-2024 (શનિવાર) કૃષિ વિદ્યા
ગૃહજીવન વિદ્યા
વસ્ત્ર વિદ્યા
પશુપાલન અને ડેરી વિજ્ઞાન
વનવિદ્યા અને વન ઔષધી વિદ્યા
તત્વજ્ઞાન
18-03-2024 (સોમવાર) સામાજિક વિજ્ઞાન વાણિજ્ય વ્યવસ્થા
19-03-2024 (મંગળવાર) સંગીત સૈધ્ધાંતિક ગુજરાતી (દ્વિતીય ભાષા)
અંગ્રેજી (દ્વિતીય ભાષા)
20-03-2024 (બુધવાર) ગુજરાતી (પ્રથમ ભષા)
હિન્દી (પ્રથમ ભષા)
મરાઠી (પ્રથમ ભષા)
ઉર્દુ (પ્રથમ ભષા)
સિંધી (પ્રથમ ભષા)
અંગ્રેજી (પ્રથમ ભષા)
તામિલ (પ્રથમ ભષા)
21-03-2024 (ગુરુવાર) હિન્દી (દ્વિતીય ભાષા)
22-03-2024 (શુક્રવાર) ચિત્રકામ સૈધ્ધાંતિક
ચિત્રકામ પ્રાયોગિક
હેલ્થકેર
રીટેઈલ
બ્યુટી એન્ડ વેલનેશ
એગ્રીકલ્ચર
અપેરલ એન્ડ મેડએપ હોમ ફર્નિશિંગ
ઓટોમોટીવ
ઇલેક્ટ્રોનીક્સ એન્ડ હાર્ડવેર
ટુરીઝમ એન્ડ હોસ્પિટાલિટી
કમ્પ્યુટર પરિચય
23-03-2024 (શનિવાર) સંસ્કૃત
ફારસી
અરબી
પ્રાકૃત
26-03-2024 (મંગળવાર) રાજ્યશાસ્ત્ર સમાજશાસ્ત્ર

Important Link

GSEB Exam Time Table PDF અહિ ક્લિક કરો
GSEB New Exam Pattern અહિ ક્લિક કરો
More Information અહીં ક્લિક કરો

Conclusion

આ લેખ દ્વારા, અમે તમને ધોરણ 10 અને 12 ટાઈમ ટેબલ। GSEB SSC ટાઈમ ટેબલ સંબંધિત તમામ મહત્વપૂર્ણ માહિતી પ્રદાન કરી છે. જો તમને હજુ પણ કોઈપણ પ્રકારની સમસ્યાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો હોય તો તમે કોમેન્ટ બોક્સ માં કોમેન્ટ કરી,સંપર્ક કરો અમે તમારી સમસ્યાનો ઉકેલ આપીશું.

આવી બીજી યોજના અને શૈક્ષણિક અપડેટ્સ માટે અમારી સાથે જોડાયેલા રહો. અમારી તમામ પોસ્ટ્સની સૂચના મેળવવા માટે અમારા WhatsApp ગ્રુપ સાથે જોડાઓ.

!! Gujuonline.in ની મુલાકાત લેવા બદલ આભાર !!