12 પાસ માટે ગુજરાતમાં સરકાર નોકરી, છેલ્લી તારીખ : 16-10-2023

ગુજરાતમાં સરકાર નોકરી @ www.svnit.ac.in : શું તમે પણ નોકરીની શોધમાં છો અથવા તમારા પરિવાર કે મિત્ર સર્કલમાં કોઈને નોકરીની જરૂર છે તો અમે તમારા માટે ખુશખબર લઈને આવ્યા છે કારણ કે 12 પાસ માટે ગુજરાતમાં સરકારી નોકરી મેળવવાની જબરદસ્ત તક આવી ગઈ છે.

તો અમારી તમને વિનંતી છે કે આ લેખ ને અંત સુધી જરૂર વાંચજો તથા જેમને નોકરીની ખુબ જરૂર છે તેવા દરેક વ્યક્તિ સુધી આ લેખને શેયર કરજો.

ગુજરાતમાં સરકાર નોકરી 2023

સંસ્થાનું નામ સરદાર વલ્લભભાઈ રાષ્ટ્રીય પ્રૌદ્યોગિકી સંસ્થા
પોસ્ટનું નામ વિવિધ
અરજી કરવાનું માધ્યમ ઓનલાઈન તથા ઓફલાઈન
નોકરીનું સ્થળ ગુજરાત
નોટિફિકેશનની તારીખ 02 ઓક્ટોબર 2023
ફોર્મ ભરવાની શરુવાતની તારીખ 02 ઓક્ટોબર 2023
ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ 16 નવેમ્બર 2023
ઓફિશ્યિલ વેબસાઈટ ની લિંક @ www.svnit.ac.in

ગુજરાતમાં સરકાર નોકરી માટે મહત્વની તારીખ

આ ભરતીની નોટિફિકેશન સરદાર વલ્લભભાઈ રાષ્ટ્રીય પ્રૌદ્યોગિકી સંસ્થા દ્વારા 02 ઓક્ટોબર 2023 ના રોજ બહાર પાડવામાં આવી હતી. અને આ ભરતીના ફોર્મ ભરવાની શરૂવાત ની તારીખ 02 ઓક્ટોબર 2023 છે જયારે ફોર્મ ભરવાની અંતિમ તારીખ 16 નવેમ્બર 2023 છે.

ગુજરાતમાં સરકાર નોકરી માટે પોસ્ટનું નામ

નોટિફિકેશનમાં જણાવ્યા મુજબ સરદાર વલ્લભભાઈ રાષ્ટ્રીય પ્રૌદ્યોગિકી સંસ્થા દ્વારા જુનિયર આસિસ્ટન્ટ, ડેપ્યુટી લાઈબ્રરીયન તથા મેડિકલ ઓફિસરની પોસ્ટ પર ભરતી કરવામાં આવી રહી છે.

ગુજરાતમાં સરકાર નોકરી માટે ખાલી જગ્યા

જાહેરાતમાં આપેલ માહિતી અનુસાર સરદાર વલ્લભભાઈ રાષ્ટ્રીય પ્રૌદ્યોગિકી સંસ્થાની આ ભરતીમાં જુનિયર આસિસ્ટન્ટની 12, ડેપ્યુટી લાઈબ્રરીયનની 01 તથા મેડિકલ ઓફિસરની 01 જગ્યા ખાલી છે.

ગુજરાતમાં સરકાર નોકરી માટે પગારધોરણ

SVNITની આ ભરતીમાં પસંદગી પામ્યા બાદ તમને સંસ્થા દ્વારા માસિક કેટલા રૂપિયા પગારધોરણ ચુકાવવામાં આવશે તેની માહિતી તમે નીચે આપેલ કોષ્ટકમાં જોઈ શકો છો.

પોસ્ટનું નામ પગારધોરણ
જુનિયર આસિસ્ટન્ટ રૂપિયા 21,700 થી 69,100 સુધી
ડેપ્યુટી લાઈબ્રરીયન રૂપિયા 78,800 થી 2,09,200 સુધી
મેડિકલ ઓફિસર રૂપિયા 56,100 થી 1,77,500 સુધી

ગુજરાતમાં સરકાર નોકરી માટે લાયકાત

મિત્રો, સરદાર વલ્લભભાઈ નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેક્નોલોજીની આ ભરતીમાં અરજી કરવા માટે શેક્ષણિક લાયકાત અલગ અલગ છે જે તમે નીચે આપેલ ટેબલમાં જોઈ શકો છો. અન્ય લાયકાતો માટે જાહેરાત અવશ્ય વાંચવી.

પોસ્ટનું નામ શેક્ષણિક લાયકાત
જુનિયર આસિસ્ટન્ટ ધોરણ- 12 પાસ અથવા તેની સમકક્ષ
ડેપ્યુટી લાઈબ્રરીયન પુસ્તકાલય વિજ્ઞાન / માહિતી વિજ્ઞાન / દસ્તાવેજીકરણમાં માસ્ટર ડિગ્રી
મેડિકલ ઓફિસર MBBS અથવા તેની સમકક્ષ

ગુજરાતમાં સરકાર નોકરી માટે વયમર્યાદા

સરદાર વલ્લભભાઈ નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેક્નોલોજીની આ ભરતીમાં અરજી કરવા માટે તમામ પોસ્ટની વયમર્યાદા અલગ અલગ છે જે તમે નીચે આપેલ કોષ્ટકમાં જોઈ શકો છો. સરકારશ્રીના નિયમો અનુસાર આરક્ષિત કેટેગરીના ઉમેદવારોને વયમર્યાદામાં છૂટછાટ મળવાપાત્ર રહેશે.

પોસ્ટનું નામ ઓછામાં ઓછી વયમર્યાદા વધુમાં વધુ વયમર્યાદા
જુનિયર આસિસ્ટન્ટ 18 વર્ષ 27 વર્ષ
ડેપ્યુટી લાઈબ્રરીયન 18 વર્ષ 50 વર્ષ
મેડિકલ ઓફિસર 18 વર્ષ 35 વર્ષ

ગુજરાતમાં સરકાર નોકરી માટે જરૂરી દસ્તાવેજો

સરદાર વલ્લભભાઈ રાષ્ટ્રીય પ્રૌદ્યોગિકી સંસ્થાની આ ભરતીમાં જો તમે અરજી કરવા માંગો છો તો તમારે નીચે મુજબના દસ્તાવેજો રજુ કરવાના રહેશે.

 • પાસપોર્ટ સાઈઝ ફોટો
 • સહી
 • આધારકાર્ડ / ચૂંટણી કાર્ડ / ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ
 • અભ્યાસની માર્કશીટ
 • જાતિનો દાખલો
 • લિવિંગ સર્ટિફિકેટ (એલ.સી)
 • ડિગ્રી
 • અનુભવનું સર્ટિફિકેટ
 • તથા અન્ય જરૂરી દસ્તાવેજો

ગુજરાતમાં સરકાર નોકરી માટે પસંદગી પ્રક્રિયા

સરદાર વલ્લભભાઈ રાષ્ટ્રીય પ્રૌદ્યોગિકી સંસ્થાની આ ભરતીમાં ઓનલાઈન અરજી કર્યા બાદ ઉમેદવારની પસંદગી લેખિત પરીક્ષા/ઇન્ટરવ્યૂ દ્વારા કરવામાં આવશે. ઉમેદવારની ફાઇનલ પસંદગી કરવાની સંપૂર્ણ સત્તા સંસ્થા પાસે છે.

ગુજરાતમાં સરકાર નોકરી માટે અરજી ફી

SVNITની ભરતીમાં અરજી કરવા માટે એસ.સી, એસ.ટી, મહિલા, પી.ડબલ્યુ.બી.ડી, ઈ.ડબલ્યુ.એસ તથા એક્સ-સર્વિસમેન એ કોઈ અરજી ફી ચુકવવાની જરૂર નથી જયારે અન્ય તમામ કેટેગરીના ઉમેદવારોએ અરજી ફી પેટે રૂપિયા 500 ચૂકવવાના રહેશે.

ગુજરાતમાં સરકાર નોકરી માટે અરજી કઈ રીતે કરવી?

 • સૌ પ્રથમ નીચે આપેલી લિન્કની મદદથી જાહેરાત ડાઉનલોડ કરો અને અરજી કરવા માટે તમે યોગ્ય છો કે નહિ તે ચેક કરો.
 • હવે SVNIT ની સત્તાવાર વેબસાઈટ @ svnitntrecruitment.mastersofterp.in વિઝીટ કરો.
 • અહીં તમને વેબસાઈટ ના ઉપરના ભાગમાં “Recruitment” નો ઓપ્શન જોવા મળશે.
 • તેની નીચે તમામ પોસ્ટ જોવા મળશે. તમે જે પોસ્ટ ઉપર અરજી કરવા માંગો છો તેની સામે આપેલ “Apply” ના બટન પર ક્લિક કરો.
 • હવે તમારી સંપૂર્ણ વિગતો ભરો તથા તમામ જરૂરી પ્રમાણપત્રો અને દસ્તાવેજ અપલોડ કરો.
 • હવે ઓનલાઇન ફી ની ચુકવણી કરો.
 • હવે ફોર્મ ફાઇનલ સબમિટ કરો.
 • ફોર્મ ભરાઈ ગયા બાદ હવે આ ફોર્મની પ્રિન્ટ કાઢી લો.
 • હવે પ્રિન્ટ સાથે તમામ પુરાવાઓ તથા દસ્તાવેજો જોડી દો અને સંસ્થાના સરનામે ઓફલાઈન માધ્યમ ઇન્ડિયા પોસ્ટથી મોકલી દો.
 • અરજી ફોર્મ મોકલવાનું સરનામું – ડેપ્યુટી રજીસ્ટ્રાર (એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ), સરદાર વલ્લભભાઈ નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજી, ઈચ્છાનાથ, ડુમસ રોડ, સુરત – 395 007, ગુજરાત છે.

નોંધ : અરજદારોને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે તેઓ અરજી કરતા પહેલા અધિકૃત સૂચના ધ્યાનપૂર્વક વાંચે. આ પોસ્ટમાં ફક્ત માહિતી જણાવવામાં આવી છે વધુ માહિતી માટે સત્તાવાર વેબસાઈટની મુલાકત લઈ શકો છો અને અન્ય કોઈ સમસ્યા માટે નીચે ” Comment “ કરો.

Important Link

નોકરીની જાહેરાત માટે અહીં ક્લિક કરો
અરજી કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો
સત્તાવાર વેબસાઈટ અહીં ક્લિક કરો
વધુ માહિતી માટે અહીં ક્લિક કરો

Conclusion

આ લેખ દ્વારા, અમે તમને ગુજરાતમાં સરકાર નોકરી સંબંધિત તમામ મહત્વપૂર્ણ માહિતી પ્રદાન કરી છે. જો તમને હજુ પણ કોઈપણ પ્રકારની સમસ્યાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો હોય તો તમે કોમેન્ટ બોક્સ માં કોમેન્ટ કરી,સંપર્ક કરો અમે તમારી સમસ્યાનો ઉકેલ આપીશું.

આવી બીજી યોજના અને શૈક્ષણિક અપડેટ્સ માટે અમારી સાથે જોડાયેલા રહો. અમારી તમામ પોસ્ટ્સની સૂચના મેળવવા માટે અમારા WhatsApp ગ્રુપ સાથે જોડાઓ.

!! Gujuonline.in ની મુલાકાત લેવા બદલ આભાર !!

About Author : Pratham Ahir
Contact Email : [email protected]
Notice :
અમારા લેખનું લખાણ કોપી કરતા પહેલા અમારી લેખિત મંજુરી લેવી જરૂરી છે.

Hello Readers, GujjuOnline.in is a private website and don’t represent any government entity, organizations or department. Whatever information we shared here is gathered from various Gujarat government’s official website and news papers and other websites. We also cross verify the job when we post any job but do always cross verify the job vacancy by yourself to prevent fraudulent happening in the name of job.

Leave a Comment