ગોવિંદ ગુરુ યુનિવર્સિટી ગુજરાતમાં ભરતી, છેલ્લી તારીખ : 12-09-2023

ગોવિંદ ગુરુ યુનિવર્સિટી ગુજરાતમાં ભરતી @ sggu.ac.in : શું તમે પણ નોકરીની શોધમાં છો અથવા તમારા પરિવાર કે મિત્ર સર્કલમાં કોઈને નોકરીની જરૂર છે તો અમે તમારા માટે ખુશખબર લઈને આવ્યા છે કારણ કે ગોવિંદ ગુરુ યુનિવર્સિટીની ગુજરાતમાં ક્લાર્ક તથા અન્ય પદો પર કાયમી ભરતી જાહેર થઈ ગઈ છે.

તો અમારી તમને વિનંતી છે કે આ લેખ ને અંત સુધી જરૂર વાંચજો તથા જેમને નોકરીની ખુબ જરૂર છે તેવા દરેક વ્યક્તિ સુધી આ લેખને શેયર કરજો.

ગોવિંદ ગુરુ યુનિવર્સિટી ગુજરાતમાં ભરતી 2023

સંસ્થાનું નામ શ્રી ગોવિંદ ગુરુ યુનિવર્સિટી ગુજરાત
પોસ્ટનું નામ અલગ અલગ
નોકરીનું સ્થળ ગુજરાત
અરજી કરવાનું માધ્યમ ઓનલાઈન તથા ઓફલાઈન
નોટિફિકેશનની તારીખ 29 ઓગસ્ટ 2023
ફોર્મ ભરવાની શરુવાતની તારીખ 29 ઓગસ્ટ 2023
ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ 12 સપ્ટેમ્બર 2023
ઓફિશ્યિલ વેબસાઈટ @ sggu.ac.in

ગોવિંદ ગુરુ યુનિવર્સિટી ગુજરાતમાં ભરતી માટે મહત્વની તારીખ

મિત્રો આ ભરતીની નોટિફિકેશન શ્રી ગોવિંદ ગુરુ યુનિવર્સિટી દ્વારા 29 ઓગસ્ટ 2023 ના રોજ બહાર પાડવામાં આવી હતી. અને આ ભરતીના ફોર્મ ભરવાની શરૂવાત ની તારીખ 29 ઓગસ્ટ 2023 છે જયારે ફોર્મ ભરવાની અંતિમ તારીખ 12 સપ્ટેમ્બર 2023 છે.

ગોવિંદ ગુરુ યુનિવર્સિટી ગુજરાતમાં ભરતી માટે પોસ્ટનું નામ

નોટિફિકેશનમાં જણાવ્યા મુજબ શ્રી ગોવિંદ ગુરુ યુનિવર્સિટી દ્વારા લાઇબ્રરીયન, ડાયરેક્ટર, ડેપ્યુટી રજિસ્ટ્રાર, આસિસ્ટન્ટ રજિસ્ટ્રાર, આસિસ્ટન્ટ એકાઉન્ટન્ટ, કેશિયર, સિનિયર ક્લાર્ક, જુનિયર ક્લાર્ક, આસિસ્ટન્ટ એન્જીનીયર (સિવિલ) તથા આસિસ્ટન્ટ એન્જીનીયર (ઇલેક્ટ્રિકલ)ની પોસ્ટ માટે ભરતી કરવામાં આવી રહી છે.

ગોવિંદ ગુરુ યુનિવર્સિટી ગુજરાતમાં ભરતી માટે પગારધોરણ

શ્રી ગોવિંદ ગુરુ યુનિવર્સિટીની આ ભરતીમાં પસંદગી પામ્યા બાદ ઉમેદવારને માસિક કેટલા રૂપિયા પગારધોરણ ચુકવવામાં આવશે તેની માહિતી તમે નીચે આપેલ કોષ્ટકમાં જોઈ શકો છો. વધુમાં તમને જણાવી દઈએ કે સંસ્થા દ્વારા ઉમેદવારને 6થા પગારપંચ અનુસાર પગાર ચુકવવામાં આવશે.

પોસ્ટનું નામ પગારધોરણ ગ્રેડ પે
લાઇબ્રરીયન રૂપિયા 37,400 થી 67,000 10,000
ડાયરેક્ટર રૂપિયા 37,400 થી 67,000 10,000
ડેપ્યુટી રજિસ્ટ્રાર રૂપિયા 15,600 થી 39,100 6,600
આસિસ્ટન્ટ રજિસ્ટ્રાર રૂપિયા 15,600 થી 39,100 5,400
આસિસ્ટન્ટ એકાઉન્ટન્ટ રૂપિયા 9,300 થી 34,800 4,400
કેશિયર રૂપિયા 9,300 થી 34,800 4,400
સિનિયર ક્લાર્ક રૂપિયા 5,200 થી 20,200 2,400
જુનિયર ક્લાર્ક રૂપિયા 5,200 થી 20,200 1,900
આસિસ્ટન્ટ એન્જીનીયર (સિવિલ) રૂપિયા 9,300 થી 34,800 4,600
આસિસ્ટન્ટ એન્જીનીયર (ઇલેક્ટ્રિકલ) રૂપિયા 9,300 થી 34,800 4,600

ગોવિંદ ગુરુ યુનિવર્સિટી ગુજરાતમાં ભરતી માટે લાયકાત

મિત્રો, તમામ પોસ્ટ માટે શેક્ષણિક તથા અન્ય લાયકાત અલગ અલગ છે જે તમે નીચે આપેલી લિંક ની મદદથી જાહેરાતમાં જોઈ શકો છો.

ગોવિંદ ગુરુ યુનિવર્સિટી ગુજરાતમાં ભરતી માટે પસંદગી પ્રક્રિયા

ઉમેદવારની પસંદગી ઓનલાઇન અરજી કર્યા બાદ નિયત તારીખે લેખિત પરીક્ષા અથવા ઇન્ટરવ્યૂ લીધા બાદ કરવામાં આવશે. ઉમેદવારની પસંદગી કરવાની સંપૂર્ણ સત્તા શ્રી ગુરુ ગોવિંદ યુનિવર્સિટી પાસે છે.

ગોવિંદ ગુરુ યુનિવર્સિટી ગુજરાતમાં ભરતી માટે જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ

જો તમે અરજી કરવા માંગો છો તો તમારે નીચે મુજબના પ્રમાણપત્રો રજુ કરવાના રહેશે.

 • આધારકાર્ડ
 • કોમ્પ્યુટર કોર્સ સર્ટિફિકેટ
 • અભ્યાસની માર્કશીટ
 • અનુભવનું સર્ટિફિકેટ (જો હોય તો)
 • ડિગ્રી
 • ફોટો
 • સહી
 • તથા અન્ય

ગોવિંદ ગુરુ યુનિવર્સિટી ગુજરાતમાં ભરતી માટે કુલ ખાલી જગ્યા

શ્રી ગોવિંદ ગુરુ યુનિવર્સિટીની આ ભરતીમાં લાઇબ્રરીયનની 01, ડાયરેક્ટરની 01, ડેપ્યુટી રજિસ્ટ્રારની 01, આસિસ્ટન્ટ રજિસ્ટ્રારની 03, આસિસ્ટન્ટ એકાઉન્ટન્ટની 01, કેશિયરની 01, સિનિયર ક્લાર્કની 02, જુનિયર ક્લાર્કની 05, આસિસ્ટન્ટ એન્જીનીયર (સિવિલ)ની 01 તથા આસિસ્ટન્ટ એન્જીનીયર (ઇલેક્ટ્રિકલ)ની 01 જગ્યા ખાલી છે.

ગોવિંદ ગુરુ યુનિવર્સિટી ગુજરાતમાં ભરતી માટે અરજી કઈ રીતે કરવી?

 • સૌ પ્રથમ નીચે આપેલી લિન્કની મદદથી જાહેરાત ડાઉનલોડ કરો અને અરજી કરવા માટે તમે યોગ્ય છો કે નહિ તે ચેક કરો.
 • હવે શ્રી ગોવિંદ ગુરુ યુનિવર્સિટીની સત્તાવાર વેબસાઈટ https://sggu.ac.in/ વિઝીટ કરો.
 • અહીં તમને “Recruitment” સેક્શન જોવા મળશે એના ઉપર ક્લિક કરો.
 • હવે જાહેરાત જોવા મળશે એના ઉપર ક્લિક કરો અને ત્યારબાદ અલગ અલગ પોસ્ટ જોવા મળશે એની સામે આપેલ “Apply Now” ના બટન પર ક્લિક કરો.
 • હવે તમારી સંપૂર્ણ વિગતો ભરો તથા જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરો.
 • હવે ફોર્મ સબમિટ કરો એટલે તમારું ફોર્મ ભરાઈ જશે.
 • આ અરજી ફોર્મની પ્રિન્ટ કાઢી લો તથા તેની સાથે જે જે ઓનલાઇન અરજીમાં ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કર્યા છે તેની એક એક ઝેરોક્ષ જોડી દો.
 • તથા હવે આ તમામ પ્રમાણપત્રોને ઓફલાઈન માધ્યમથી મોકલી દો.
 • ઓફલાઈન ફોર્મ મોકલવાનું સરનામું – શ્રી ગોવિંદ ગુરુ યુનિવર્સિટી, ગોધરા છે.
 • મિત્રો, જો તમને ભરતી સંબંધિત કોઈ પ્રશ્ન કે મૂંઝવણ હોય તો તમે સંસ્થાના હેલ્પલાઇન નંબર 02672255101 પર સંપર્ક કરી શકો છો.

નોંધ : અરજદારોને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે તેઓ અરજી કરતા પહેલા અધિકૃત સૂચના ધ્યાનપૂર્વક વાંચે. આ પોસ્ટમાં ફક્ત માહિતી જણાવવામાં આવી છે વધુ માહિતી માટે સત્તાવાર વેબસાઈટની મુલાકત લઈ શકો છો અને અન્ય કોઈ સમસ્યા માટે નીચે ” Comment “ કરો.

Important Link

નોકરીની જાહેરાત માટે અહીં ક્લિક કરો
અરજી ફોર્મ માટે અહીં ક્લિક કરો
સત્તાવાર વેબસાઈટ અહીં ક્લિક કરો
વધુ માહિતી માટે અહીં ક્લિક કરો

Conclusion

આ લેખ દ્વારા, અમે તમને ગોવિંદ ગુરુ યુનિવર્સિટી ગુજરાતમાં ભરતી સંબંધિત તમામ મહત્વપૂર્ણ માહિતી પ્રદાન કરી છે. જો તમને હજુ પણ કોઈપણ પ્રકારની સમસ્યાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો હોય તો તમે કોમેન્ટ બોક્સ માં કોમેન્ટ કરી,સંપર્ક કરો અમે તમારી સમસ્યાનો ઉકેલ આપીશું.

આવી બીજી યોજના અને શૈક્ષણિક અપડેટ્સ માટે અમારી સાથે જોડાયેલા રહો. અમારી તમામ પોસ્ટ્સની સૂચના મેળવવા માટે અમારા WhatsApp ગ્રુપ સાથે જોડાઓ.

!! Gujuonline.in ની મુલાકાત લેવા બગલ આભાર !!

About Author : Pratham Ahir
Contact Email : [email protected]
Notice :
અમારા લેખનું લખાણ કોપી કરતા પહેલા અમારી લેખિત મંજુરી લેવી જરૂરી છે.

Hello Readers, GujjuOnline.in is a private website and don’t represent any government entity, organizations or department. Whatever information we shared here is gathered from various Gujarat government’s official website and news papers and other websites. We also cross verify the job when we post any job but do always cross verify the job vacancy by yourself to prevent fraudulent happening in the name of job.

Leave a Comment