10 પાસ માટે CRPF Sports Quota Bharti 2024 । 15-02-2024 આ તારીખ પહેલા કરો અરજી

CRPF Sports Quota Bharti 2024: કેન્ટ્રલ રિઝર્વ પોલીસ ફોર્સે સ્પોર્ટ્સ ક્વોટા હેતું ભરતી નોટિફિકેશન જાહેર કર્યું છે. તેમનું નિયમિત કામ શરૂ કરવામાં લાવવા માટે, સીઆરપીએફ સ્પોર્ટ્સ ક્વોટા ભરતી 2024 માટે 169 પોસ્ટ પર આયોજન થશે. યોગ્ય અને રુચિવાળા ઉમેદવારો તમારી અરજીને આધારપૂર્વક CRPF સ્પોર્ટ્સ ક્વોટા ભરતી 2024 માટે ઓનલાઇન કરી શકો છો. CRPF સ્પોર્ટ્સ ક્વોટા ભરતી 2024 માટે ઓનલાઇન અરજી કરવા માટેના પ્રક્રિયા અને સીધી લિંકનો મેળવવાનો પ્રક્રિયાનો તમારો નીચે પ્રદાન કરેલો છે.

CRPF સ્પોર્ટ્સ ક્વોટા ભરતી 2024 માટે 16 જાન્યુઆરી થી 15 ફેબ્રુઆરી 2024 સુધી તમારી અરજીઓને ઓનલાઇન પર મોકલી શકાતી છે. યોગ્યતા, વય મર્યાદા, અરજી શુલ્ક અને CRPF સ્પોર્ટ્સ ક્વોટા ભરતી 2024 માટે બધી માહિતી નીચે આપેલી છે. ઉમેદવારોને અરજી કરવા પહેલાં, કૃપા કરીને ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન એકવાર ચકાસો.

CRPF Sports Quota Bharti 2024 | CRPF સ્પોર્ટ્સ ક્વોટા ભરતી 2024

વિભાગનું નામ સેન્ટ્રલ રિઝર્વ પોલીસ ફોર્સ
હોદ્દો કોન્સ્ટેબલ
પ્રકાશન નંબર કોન્સ્ટેબલ સ્પોર્ટ્સ ક્વોટા 2024
કુલ પોસ્ટ્સ 169
પગાર/પે સ્કેલ રૂ. 21700- 69100/- (સ્તર-3)
નોકરીનું સ્થાન સમગ્ર ભારત
શ્રેણી CRPF સ્પોર્ટ્સ ક્વોટા ભરતી 2024
અરજી પ્રક્રિયા ઓનલાઈન
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 15 ફેબ્રુઆરી 2024
સત્તાવાર વેબસાઇટ recruitment.crpf.gov.in

CRPF Sports Quota Bharti 2024 | CRPF સ્પોર્ટ્સ ક્વોટા ભરતી 2024: સૂચના

CRPF Sports Quota Recruitment 2024ની આધિકારિક સૂચના પર 169 પોસ્ટ્સ માટે જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આ ભરતી ખેલ કોટા અંતર્ગત થઈ છે. CRPF Constable Sports Quota Recruitment 2024 માટે ઑનલાઇન અરજીઓ 16 જાન્યુઆરી 2024થી શરૂ થશે. CRPF Sports Quota Recruitment 2024માટે ઑનલાઇન અરજી કરવાની છતાંની છે 15 ફેબ્રુઆરી 2024. ઉમેદવારો CRPF Constable Sports Quota Recruitment 2024 વિશે આધારભૂત માહિતી મેળવી શકશે આધિકારિક સૂચનામાંથી.

CRPF Sports Quota Bharti 2024 | CRPF સ્પોર્ટ્સ ક્વોટા ભરતી 2024: ઉંમર

CRPF Constable Sports Quota Recruitment 2024માં, ઉમેદવારોને કમાલ કરવો માટે 18 વર્ષ અને 23 વર્ષથી વધુ વર્ષના વયમર્યાદા હોવી જોઈએ. આ ભરતીમાં, વયનો ગણનો 15 ફેબ્રુઆરી 2024 પર આધાર રાખવામાં આવશે. તેથી બહારના, OBC, EWS, SC, ST અને સંરક્ષિત વર્ગોને સરકારના નિયમોના અનુસાર મહત્વપૂર્ણ વયમર્યાદામાં આરામ આપવામાં આવે છે.

 • ન્યૂનતમ વય: 18 વર્ષ
 • મહત્તમ વય: 23 વર્ષ
 • વય ગણના તારીખ: 15 ફેબ્રુઆરી 2024

સરકારી નિયમોના અનુસાર, સંરક્ષિત વર્ગોને મહત્વપૂર્ણ વય મર્યાદામાં રિલેક્ઝેશન આપવામાં આવે છે.

CRPF Sports Quota Bharti 2024 | CRPF સ્પોર્ટ્સ ક્વોટા ભરતી 2024: તારીખ

ઘટના તારીખ
CRPF સ્પોર્ટ્સ ક્વોટા ભરતી 2024 અરજીની શરૂઆતની તારીખ 16 જાન્યુઆરી 2024
CRPF સ્પોર્ટ્સ ક્વોટા ભરતી 2024 છેલ્લી તારીખ 15 ફેબ્રુઆરી 2024
CRPF સ્પોર્ટ્સ ક્વોટા ભરતી 2024 પરીક્ષાની તારીખ ટૂંક સમયમાં અપડેટ

CRPF Sports Quota Bharti 2024 | CRPF સ્પોર્ટ્સ ક્વોટા ભરતી 2024: શૈક્ષણિક લાયકાત

CRPF Constable Sports Quota Recruitment 2024 માટે, ઉમેદવારોને એક માન્ય બોર્ડથી 10મી કલાસ પાસ થવું અનિવાર્ય છે. ખેલ યોગ્યતા વિશે વિગતવાર માહિતી આધારભૂત સૂચનામાંથી મેળવી શકાય છે.

CRPF Sports Quota Bharti 2024 | CRPF સ્પોર્ટ્સ ક્વોટા ભરતી 2024: ફી

CRPF Sports Quota Recruitment 2024માં, જનરલ, ઓબીસી અને ઇવાઈએસ વર્ગો માટે અરજી શુલ્કને Rs 100 પર રાખવામાં આવ્યું છે. જેમતે અનુવાદને માટે, અનુવાદ નકરવામાં આવ્યું છે, અને અરજી કરવાના માટે છૂટ આપવામાં આવે છે જાતિ અને જાતિના અભ્યર્થીઓના માટે. ઉમેદવારોને ઑનલાઇન મોડ દ્વારા અરજી શુલ્ક ચૂકવાની વધુમાં વધુ વધુની વસ્તુઓની વિકલ્પ છે.

શ્રેણી ફી
સામાન્ય/ઓબીસી/EWS કેટેગરી રૂ. 100/-
SC/ST રૂ. 0/-
ચુકવણીનો પ્રકાર ઓનલાઈન

CRPF Sports Quota Bharti 2024 | CRPF સ્પોર્ટ્સ ક્વોટા ભરતી 2024: દસ્તાવેજ

CRPF Sports Quota Recruitment 2024 માટે, ઉમેદવારે નીચેના આવશ્યક દસ્તાવેજો હોવાથી જોઈએ.

 • 10મી કલાસનું માર્કશીટ
 • 12મી કલાસનું માર્કશીટ
 • ખેલ પ્રવૃત્તિ પ્રમાણપત્ર
 • ઉમેદવારની ફોટો અને સહીવારી
 • જાતિ પ્રમાણપત્ર
 • ઉમેદવારનો મોબાઇલ નંબર અને ઇમેઇલ આઈડી
 • આધાર કાર્ડ
 • ઉમેદવાર લાભ મળવા માટે કોઈ અન્ય દસ્તાવેજ.

CRPF Sports Quota Bharti 2024 | CRPF સ્પોર્ટ્સ ક્વોટા ભરતી 2024: પસંદગી પ્રક્રિયા

CRPF Constable Sports Quota Recruitment 2024 માટે ઉમેદવારોને શારીરિક પરીક્ષણ અથવા ખેલ પરીક્ષણ, દસ્તાવેજ ચકાસણ અને તબીબી પરીક્ષણ આધારે પસંદ થવામાં આવશે.

 • પગલું-1: શારીરિક પરીક્ષણ / ખેલ પરીક્ષણ
 • પગલું-2: દસ્તાવેજ ચકાસણ
 • પગલું-3: તબીબી પરીક્ષણ

CRPF Sports Quota Bharti 2024 | CRPF સ્પોર્ટ્સ ક્વોટા ભરતી 2024: કેવી રીતે અરજી કરવી?

CRPF Sports Quota Recruitment 2024 માટે ઑનલાઇન અરજી કરવાની પ્રક્રિયા નીચે આપેલ છે:

 • પ્રથમ તમે આધિકારિક વેબસાઇટ ખોલવી જોઈએ.
 • આમ પૃષ્ઠ પર ભરતી વિભાગને શોધો.
 • CRPF Sports Quota Recruitment 2024 પર ક્લિક કરવું.
 • પછી, CRPF Sports Quota Recruitment 2024નો આધિકારિક સૂચનોને ધ્યાનપૂર્વક વાંચવો.
 • પછી ઉમેદવારે “ઓનલાઇન અરજી” પર ક્લિક કરવું.
 • ઉમેદવારે સવિનય અને યથાસંભાવ અરજીના ફોર્મમાં માગવાર માહિતિઓ ભરવાનું.
 • આવશ્યક દસ્તાવેજો, ફોટો અને સહીવારી અપલોડ કરવાનું.
 • ઉમેદવારે આપની વર્ગની પ્રમાણે અરજી શુલ્ક ચૂકવવું.
 • અરજી ફોર્મ પૂરું કરવાના પછી, તે અંતમાં સબમિટ કરવું.
 • છેતરપર, અરજી ફોર્મની પ્રિન્ટઆઉટ લઈને તેને સુરક્ષિત રાખવું.

Important Link

ઓનલાઈન અરજી કરો અહીં ક્લિક કરો
સત્તાવાર સૂચના અહીં ક્લિક કરો
સત્તાવાર વેબસાઇટ અહીં ક્લિક કરો
હોમ પેજ પર જવા માટે અહીં ક્લિક કરો

Conclusion

આ લેખ દ્વારા, અમે તમને CRPF Sports Quota Bharti 2024 સંબંધિત તમામ મહત્વપૂર્ણ માહિતી પ્રદાન કરી છે. જો તમને હજુ પણ કોઈપણ પ્રકારની સમસ્યાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો હોય તો તમે કોમેન્ટ બોક્સ માં કોમેન્ટ કરી, સંપર્ક કરો અમે તમારી સમસ્યાનો ઉકેલ આપીશું.

આવી બીજી યોજના અને શૈક્ષણિક અપડેટ્સ માટે અમારી સાથે જોડાયેલા રહો. અમારી તમામ પોસ્ટ્સની સૂચના મેળવવા માટે અમારા WhatsApp ગ્રુપ સાથે જોડાઓ.