ગુજરાતમાં દિવાળીમાં આટલા વાગ્યા સુધી ફટાકડા ફોડાશે, જાણો નવો નિયમ

ગુજરાતમાં દિવાળીમાં આટલા વાગ્યા સુધી ફટાકડા ફોડાશે, જાણો નવો નિયમ

ગુજરાતમાં દિવાળીમાં આટલા વાગ્યા સુધી ફટાકડા ફોડાશે : દિવાળી એ એક મજાનો તહેવાર છે જે ગુજરાત અને સમગ્ર દેશમાં ઉજવવામાં …

Read more

Diwali Bonus : ગુજરાત સરકારના આ કર્મચારીઓને મળશે દિવાળી બોનસ

Diwali Bonus : ગુજરાત સરકારના આ કર્મચારીઓને મળશે દિવાળી બોનસ

ગુજરાત સરકારના આ કર્મચારીઓને મળશે દિવાળી બોનસ : ગુજરાત સરકારે દિવાળી પર તેના કર્મચારીઓને વધારાના પૈસા આપવાનું નક્કી કર્યું છે, …

Read more