ગુજરાતી કેલેન્ડર 2023

ગુજરાતી કેલેન્ડર 2023 : જુવો આજનું મુહર્ત, ચોધડીયા, તહેવાર અને જાહેર રજા

ગુજરાતી કેલેન્ડર 2023 : આજે આપણી પાસે વર્ષ 2023 માટે ગુજરાતી કેલેન્ડર હશે. તે આપણને દરેક મહિનાની તારીખો અને મહત્વની …

Read more

ગુજરાતમાં દિવાળીમાં આટલા વાગ્યા સુધી ફટાકડા ફોડાશે, જાણો નવો નિયમ

ગુજરાતમાં દિવાળીમાં આટલા વાગ્યા સુધી ફટાકડા ફોડાશે, જાણો નવો નિયમ

ગુજરાતમાં દિવાળીમાં આટલા વાગ્યા સુધી ફટાકડા ફોડાશે : દિવાળી એ એક મજાનો તહેવાર છે જે ગુજરાત અને સમગ્ર દેશમાં ઉજવવામાં …

Read more

NFL Recruitment : નેશનલ ફર્ટિલાઇઝર્સ લિમિટેડમાં ભરતી, છેલ્લી તારીખ : 01-12-2023

NFL Recruitment : નેશનલ ફર્ટિલાઇઝર્સ લિમિટેડમાં ભરતી, છેલ્લી તારીખ : 01-12-2023

NFL Recruitment : નેશનલ ફર્ટિલાઇઝર્સ લિમિટેડમાં ભરતી : નેશનલ ફર્ટિલાઇઝર્સ લિમિટેડ (NFL) એ સમગ્ર ભારતમાં મેનેજમેન્ટ ટ્રેઇની પોસ્ટ માટે ભરતી …

Read more